Wykorzystanie monitoringu GPS w śledztwach ograniczone

Data: 26 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesująca decyzja zapadła w poniedziałek w Sądzie Najwyższym USA – mianowicie uznano, że policja potrzebuje nakazu sądowego do śledzenia osób za pośrednictwem nadajnika GPS. Jak uzasadnił to sędzia SN, Antonin Scalia, tego typu działania „stanowią formę przeszukania”…

Wyrok dotyczył przypadku zamocowania urządzenia namierzającego do samochodu śledzonej osoby, ale jego oddziaływanie rozciąga się także na obszary pokrewne, jak choćby wykorzystywanie GPS-ów wbudowanych w smartfony.

Czytaj dalej »


Koncepcja obowiązkowej rotacji audytorów napotyka chłodne przyjęcie w USA i UE

Data: 22 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Błędy i zaniedbania firm audytorskich są bezpośrednią przyczyną, dla których światowe nadzory finansowe rozważają wprowadzenie obowiązku okresowej zmiany firm audytorskich przez podmioty podlegające badaniu. Tego rodzaju przymus ma z założenia zwiększać staranność, niezależność i obiektywizm audytorów oraz  zawodowy sceptycyzm i ostrożność, a w rezultacie – jakość całego audytu. Pozwolić ma także na unikanie presji klienta wywieranej na audytora w celu zaakceptowania przedstawionych sprawozdań pod groźbą nie skorzystania z jego usług w kolejnym okresie.

Jako pierwszy z taką koncepcją wyszedł – jak można się domyślić, nadzór amerykański pod postacią Public Company Accounting Oversight Board. Jedną z bezpośrednich przyczyn, jakie wpłynęły na pomysł PCAOB, były opisywane przeze mnie wcześniej wyniki inspekcji projektów badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez uprawnione do tego amerykańskie podmioty.

Czytaj dalej »