Australia zaostrza walkę z nadużyciami

Data: 1 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Prawo australijskie jest stosunkowo dobrze rozwinięte pod kątem adresowania zagrożeń związanych z nadużyciami. Mimo to, Australijczycy nie spoczywają na laurach i zamierzają wprowadzać dalsze usprawnienia. Mają zresztą ku temu dobrą okazję. Na czerwiec 2012 r. OECD zaplanowało przegląd australijskiej implementacji konwencji antykorupcyjnej (OECD Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), zaś na rok 2013 przewidziany jest przegląd wzajemny reprezentantów Financial Action Task Force, związany z implementacją w Australii rekomendacji FATF dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Australijskie władze postanowiły zatem wyjść na przeciw spodziewanym przeglądom i podjęły dwie duże inicjatywy.

Po pierwsze, na początku listopada AUSTRAC, australijski odpowiednik naszego rodzimego GIIF, opublikował wyniki zakończonego właśnie pierwszej Narodowej Oceny Zagrożeń, związanej z ryzykiem prania pieniędzy. AUSTRAC zgromadził infromacje z wielu lokalnych organów, w zakresie zadań których mieści się przeciwdziałanie praniu pieniędzy, klasyfikując je pod względem kanałów przepływu środków. Pod uwagę wzięto m.in system bankowy, instytucje zajmujące się przekazami pieniężnymi, systemy płatności elektronicznych, sektor hazardowy, handel wysokocennymi dobrami, sektor inwestycyjny, handel zagraniczny itp. W analizie wykorzystano faktyczne studia przypadków z ostatnich lat, w stosunku do których weryfikowano w szczególności sprawność będących aktualnie w mocy regulacji prawnych, mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Cała analiza ma także dostarczyć wsadu do tworzonych obecnie propozycji zmian legislacyjnych.

Czytaj dalej »


Indeks percepcji korupcji za 2011 rok

Data: 1 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W dniu dzisiejszym Transparency International opublikowało wyniki corocznego badania postrzegania percepcji korupcji (Corruption Perceptions Index) za rok 2011. Wyniki zostały opracowane na podstawie 17 odrębnych badań z tego obszaru. Indeks obejmuje 183 kraje, które klasyfikowane są wg skali od 0 (najwyższy poziom korupcji) do 10 (praktyczny brak korupcji). Warto pamiętać o tym, że indeks ten opisuje postrzeganie problemu w sektorze publicznym. Szczegółowe wyniki CPI 2011 są dostępne w serwisie tematycznym TI.

[thumb]https://cpi.transparency.org/cpi2011/[/thumb]

Czytaj dalej »


Raport PwC „Global Economic Crime Survey” za 2011 rok

Data: 30 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Firma doradcza PricewaterhouseCoopers opublikowała wyniki swojego cyklicznego (przeprowadzane co dwa lata) badania przestępczości gospodarczej „Global Economic Crime Survey 2011”. Zostało ono opracowane na podstawie wskazań niemal 3.900 respondentów z 78 krajów, w tym oczywiście z Polski.

Zgodnie z wynikami badania, 34% firm doświadczyło w minionym roku przypadków nadużyć gospodarczych (jest to wzrost o 13% od ostatniego badania z 2009 r.), a aż 11% nie potrafi powiedzieć, czy takie przypadki miały u nich miejsce! Krajami, w których więcej niż połowa respondentów przyznała, że miała do czynienia z przestępczością gospodarczą, były Kenia, RPA, Wielka Brytania i Nowa Zelandia. Polska lokuje się mniej więcej pośrodku tego zestawienia ze wskaźnikiem wskazań na poziomie 39%.

Czytaj dalej »


Tłusty kocur – o walce USA z oszustami podatkowymi

Data: 28 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Z kronikarskiego obowiązku nie sposób nie wspomnieć o zbliżającej się coraz szybszymi krokami amerykańskiej ustawie FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), która wpłynie bezpośrednio na operacje instytucji finansowych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Z pewnością także jej obchodzenie stanie się tematem wpisów na Fraud IQ.

Czym zatem jest FATCA? Jest ona ustawa skarbową, której celem jest pozyskanie informacji o rachunków i zgromadzonych na nich środkach posiadanych przez podatników amerykańskich w zagranicznych instytucjach finansowych. Od razu warto zauważyć, że określenie „podatnik amerykański” ma tutaj niezwykle pojemne znaczenie. Oprócz obywateli USA będzie nim także posiadacz Zielonej Karty, osoba, która uzyskuje wpływy w zagranicznym banku ze źródeł amerykańskich (np. wynagrodzenie, opłaty licencyjne), a nawet obywatel innego kraju, który na terytorium USA przebywa dłużej niż 183 dni w danych roku.

Czytaj dalej »


Nowe dobre praktyki zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach wg. Komitetu Bazylejskiego

Data: 24 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W czerwcu tego roku Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował uaktualnioną wersję opracowania „Zasady prawidłowego zarządzania ryzykiem operacyjnym” (poprzednia wersja pochodziła z lutego 2003 roku). Należy z zadowoleniem stwierdzić, iż Komitet wyciągnął właściwe wnioski z incydentów jakie miały miejsce na rynkach finansowych w ostatnich latach, przez co obecne „Zasady” w znacznie większym stopniu przystają do dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć w bankach.

Oczywiście, siłą rzeczy tak generalne opracowanie nie dostarczy nam szczegółowych wytycznych, ani do zarządzania ryzykiem nadużyć, ani też żadnym innym typem ryzyka operacyjnego. Należy jednak podkreślić, że kolejna edycja „Zasad” kładzie duży nacisk na dobre praktyki zarządzania ryzykiem, które stanowią skuteczne remedium na przypadki nadużyć w działalności banków.

Czytaj dalej »