Jeszcze ciepły Report to the Nations A.D. 2014

Data: 21 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Sporządziwszy poprzedni wpis na Fraud IQ, nie dane mi było spocząć na laurach, jako że dokładnie w tym samym czasie w serwisie Association of Certified Fraud Examiners opublikowało tegoroczną edycję Raportu do narodów. Jako że tego rodzaju informacji nie może na Fraud IQ zabraknąć, niniejszym biorę się ponownie do pracy.

Oczywiście tradycyjnie już rozpocząć należy od kluczowego wskaźnika każdej edycji Raportu, tj. szacowanej procentowej wysokości straty ponoszonej przez przedsiębiorstwa na skutek nadużyć pracowniczych – trzeci raz z rzędu uczestnicy badania określili go na 5%. Czy oznacza to swoistą stagnację w problemie? W mojej ocenie – nie. Ze statystyki uczestników badania wynika bowiem, że tradycyjnie dominowali wśród nich rezydenci Stanów Zjednoczonych (57%), gdzie problem ten jest stosunkowo dobrze rozpoznany. Tymczasem respondenci z Europy Wschodniej, wrzuceni zresztą do jednego worka z byłymi republikami radzieckimi zlokalizowanymi w Azji, stanowili tylko 5% uczestników. Tym samym nawet duże zmiany danych w naszym regionie miałyby niewielki wpływ na całość raportu. Ot, uroki statystyki…

Czytaj dalej »


O nadużyciach bez zrozumienia

Data: 21 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Spokój tego słonecznego majowego dnia zaburzyła mi lektura artykułuAudyt śledczy – odpowiedzialność za rzetelność sprawozdania finansowego na gruncie ustawodawstwa polskiego”, poświęconego w dużej mierze nadużyciom gospodarczym, zamieszczonego w ostatnim numerze „Edukacji Prawniczej”, miesięcznika wydawanego przez wydawnictwo C.H. Beck. Wrażeniami z lektury dostępnej w internecie początkowej części tekstu podzieliłem się szybko z osobami śledzącymi mój profil firmowy na Facebooku i zamierzałem na tym poprzestać. Szybko jednak pragnienie dalszej liczby podobnych przeżyć wzięło górę, a owocem 6-złotowej inwestycji w pełną wersję artykułu oraz czasu poświęconego na jej lekturę jest niniejszy wpis.

Normalnie każda publikacja dotycząca problematyki nadużyć niezmiernie mnie cieszy, ale tekst zamieszczony w „Edukacji Prawniczej” – przynajmniej w jego części dotyczącej tego zjawiska – woła w mojej ocenie o pomstę do nieba. Ponieważ jednym z zadań, jakie stawiam przed serwisem Fraud IQ, jest szerzenie wiedzy na temat nadużyć gospodarczych oraz sposobów ich zwalczania, a wspomniany tekst miał najwyraźniej służyć podobnemu celowi, za niezbędne uważam podjęcie polemiki z jego zapisami.

Czytaj dalej »


Ocena dotychczasowych standardów AML/CFT i ich wdrożenia

Data: 24 kwietnia 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesujący raport dotyczący kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ujrzał światło dzienne w I kwartale tego roku. Zatytułowany jest „Global Surveillance of Dirty Money – Assessing Assessments of Regimes to Control Money Laundering and Combat the Financing of Terrorism” (w wolnym tłumaczeniu: “Globalny nadzór nad brudnymi pieniędzmi – ocena ocen systemów prawnych mających na celu kontrolę prania pieniędzy oraz zwalczanie finansowania terroryzmu”). Jego autorem są członkowie Centrum Prawa i Globalizacji, będącego swoistym think-tankiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Illinois oraz American Bar Foundation.

Autorzy przeanalizowali ewaluacje systemów AML/CFT w 150 krajach z lat 2004-2013, dokonywane głównie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale także jego partnerów (w tym Financial Action Task Force), próbując odpowiedzieć na pytanie, jaką rzeczywistą wartość dodaną niosły ze sobą działania weryfikacyjne MFW. Wprawdzie konkretne ustalenia z zawartości raportu można interpretować różnie, ale bez dwóch zdań końcowa ocena nie jest dla ekspertów Funduszu pozytywna. Dlaczego?

Czytaj dalej »


O grzechu zaniechania

Data: 8 kwietnia 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Każdy przypadek nadużycia, zwłaszcza wewnętrznego, powinien być dogłębnie i fachowo przeanalizowany i zbadany. Tyle dobre praktyki zarządzania ryzykiem nadużyć. A jak wygląda praktyka codzienna? Cóż… Najwłaściwszą odpowiedzią będzie zapewne: „różnie”.

Nie jest jednak tajemnicą, że wiele firm rezygnuje z przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, szczególnie jeśli w takim przypadku muszą uciekać się do wsparcia ekspertów zewnętrznych. Powodów takiego postępowania jest mnóstwo, poczynając od tych rzeczywistych („ponieśliśmy stratę i jeszcze mamy wydawać kolejne środki”, „jak pójdziemy do sądu, to będzie to trwało”), poprzez średnio wiarygodne („teraz już wiemy, na co zwracać uwagę”), na kompletnie wydumanych kończąc („wyczerpaliśmy limit pecha”, „to tylko jedna czarna owca”).

Czytaj dalej »


Jak monitorować pracownika, by nie trafić do Strasbourga

Data: 11 marca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Praktycznie każda prezentacja czy tekst dotyczący możliwości monitoringu pracowników przez pracodawców wspomina o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Copland przeciwko Wielkiej Brytanii jako przypadku precedensowym, wytyczającym podstawy ram dozwolonego nadzoru. Zazwyczaj nie ma też czasu na jej dokładniejsze omówienie, a warto ten przypadek znać, jako że może on stanowić swoisty benchmark dla zasad stosowanych w naszej organizacji.

Na początek kilka informacji o przebiegu zdarzeń. Warto przy tym zastrzec, że wersje podawane przez strony różnią się, aczkolwiek faktem pozostaje sposób i zakres monitoringu pani Copland, zaś odmienne stanowiska prezentowane są jedynie co do okresu jego trwania. Pani Lynette Copland pracowała (a zgodnie z jej profilem na LinkedIn – pracuje nadal) jako asystentka dyrektora państwowego Carmarthenshire College.

Czytaj dalej »