Ewolucja trójkąta nadużyć, czyli “greed is good”

Data: 25 maja 2010 | Autor: | komentarze 2 »

W nawiązaniu do wpisu o trójkącie nadużyć, chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że z biegiem lat, jakie upłynęły od publikacji teorii Cresseya, świat podlegał ciągłej transformacji, czego wynikiem była zmiana w jednym z boków trójkąta – PRESJI. Mając na co dzień do czynienia z nadużyciami, zauważyłem ze smutkiem, że presja w rozumieniu Cresseya coraz częściej ustępuje zwykłej chciwości, a motywatorem do popełniania nadużyć nie są poważne problemy osobiste, ale zwykłe pragnienie posiadania więcej…

Dobrym komentarzem do tej myśli jest książka Geoffreya Millera Teoria szpanu. Autor stawia w niej tezę, że w coraz mniejszym stopniu nasza chęć posiadania wynika z zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  czy też prostej przyjemności posiadania. Ich miejsce zajmuje potrzeba szpanu – zrobienia wrażenia na innych ludziach, pokazania światu, że jestem lepszy, wyjątkowy, szczególny. Jako psycholog ewolucyjny, autor udowadnia w niej, że to pragnienie to wykształcało się w nas przez lata i uformowało się jako jedna z podstawowych potrzeb społecznych człowieka.

Czy wpadnięcie w kołowrót konsumpcji stanowi presję do popełniania nadużyć? Moim zdaniem tak.