Firma audytorska zagrożona koniecznością pokrycia strat inwestorów piramidy finansowej

Data: 13 grudnia 2011 | Autor: | 1 komentarz »

Amerykańska firma audytorska Moss Adams może spodziewać się problemów w związku z jej związkami z piramidą finansową Fredericka Berga, funkcjonującą do końca zeszłego roku w Seattle. Zarządca komisaryczny majątku „mini-Madoffa” zapowiedział złożenie pozwu przeciwko Moss Adams za niedopełnienie obowiązków w procesie badania sprawozdań finansowych firmy Berga.

Frederick Berg był założycielem funduszu Meridian Mortgage, w ramach którego operował 13 subfunduszami inwestycyjnymi działających pod tą marką. Tym, co różniło go od typowych schematów Ponziego, była obiecywana stopa zwrotu – wynosiła ona „jedynie” 12%. Zgodnie z deklaracjami, fundusze miały inwestować w nieruchomości oraz bazujące na nich papiery wartościowe. W rzeczywistości większa część pozyskanych środków była wykorzystywana przez Berga na finansowanie jego ekstrawaganckiego stylu życia. Jedyną realną inwestycją było utrzymywanie firmy transportowej MTR, operującej luksusowymi autobusami.

Czytaj dalej »


Wal-Mart rozpoczyna postępowanie wyjaśniające ws. potencjalnej korupcji

Data: 12 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Jak podaje New York Times, Wal-Mart, gigant handlu detalicznego, rozpoczął właśnie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające potencjalne przypadki pogwałcenia zapisów US Foreign Corrupt Practices Act.

Wal-Mart ujawnił, że postępowanie zostało wszczęte na podstawie informacji z „pewnych źródeł” i dotyczyć będzie obszaru koncesji, zezwoleń i licencji. Nie ujawniono natomiast, w jakim kraju bądź krajach będą toczyły się działania, stwierdzono jedynie, że w ramach postępowania zostaną dokładnie przejrzane procedury antykorupcyjne we wszystkich krajach, w jakich działa Wal-Mart (zgodnie ze stroną internetową firmy, posiada ona ponad 9.800 sklepów w 28 krajach). Nie podano nawet wprost, czy rzeczywiście ujawniono lub podejrzewa się przypadki korupcyjne.

Czytaj dalej »


Bank HSBC ukarany za oszukańcze doradztwo inwestycyjne starszym osobom

Data: 9 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Brytyjski regulator, Financial Services Authority, nałożył właśnie karę w wysokości 10,5 miliona funtów na bank HSBC za działania jego spółki córki – NHFA. Dodatkowo, nad HSBC wisi groźba zapłacenia kolejnych 29,3 miliona funtów jako rekompensaty dla osób poszkodowanych. Sama wysokość kary jest historyczna – najwyższa w dotychczasowej historii instytucji finansowych operujących na rynku detalicznym i piąta co do wysokości w ogóle na brytyjskim rynku finansowym.

O co chodziło? Spółka NHFA, przejęta przez HSBC w 2005 roku, oferowała osobom w podeszłym wieku instrumenty inwestycyjne, które miały generować dochody pozwalające na pokrycie kosztów całorocznej opieki. Horyzont czasowy takiej inwestycji był obliczony na minimum 5 lat. Problem w tym, że NHFA sprzedawała te instrumenty osobom, których szacowany czas życia nie przekraczał długości okresu inwestycji, nie miały zatem one szansy skorzystać z generowanych przez nią dochodów. Za zerwanie inwestycji przed terminem naliczane były wysokie kary. Dodatkowo stwierdzono, że mimo deklaracji, w wielu wypadkach generowany dochód nie był wystarczający do pokrycia kosztów opieki.

Czytaj dalej »


Najwyższa cena za whistleblowing?

Data: 4 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Whistleblowing jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi wykrywania nadużyć. Trzeba jednak pamiętać, iż w wielu przypadków obraca się przeciwko samym ujawniającym. Szeroko znane są wypadki mobbingu whistleblowerów, pozbawiania ich realnych obowiązków zawodowych, ostracyzmu, zwalniania z pracy itp. Historia odnotowała też przypadki morderstw popełnianych na whistleblowerach oraz ich tajemniczych zgonów. Do grona tych ostatnich dołączył niedawno przypadek Tracy Lawrence.

Pani Lawrence została znaleziona martwa w dniu, w którym miała stawić się na rozprawę sądową, na której miała złożyć zeznania w sprawie potwierdzania przez nią – jako notariusza – rzekomego składania podpisów w jej obecności. Policja nie potwierdziła jeszcze zabójstwa, ale wykluczyła samobójstwo. W końcu listopada 2011 roku Lawrence przyznała się ona do świadomego poświadczenia autentyczności ponad 25 tysięcy dokumentów, o których wiedziała, że są fałszywe.

Czytaj dalej »


Stop ugodom między SEC a Wall Street?

Data: 29 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Sędzia federalny, Jed Rakoff, zablokował propozycję ugody między Securities & Exchange Commission a Citigroup, w ramach której Citi zgodziło się zapłacić 285 milionów dolarów bez uznania swojej winy w sprawie o nieprawidłowości w transakcjach papierami wartościowymi.

Zgodnie z zarzutami SEC, Citigroup sprzedawało swoim klientom jednostki funduszu (o całkowitej wartości 1 miliarda dolarów), w skład którego wchodziły papiery wartościowe, co do których Citi spodziewało się, że ich ceny znacząco spadną. Jednocześnie w materiałach marketingowych deklarowano, że skład portfela jest ustalany przez niezależną stronę trzecią. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Citi świadomie zagrało na zniżkę cen tych papierów! W rezultacie, bank zarobił 160 milionów dolarów, zaś inwestorzy stracili ponad 700 milionów dolarów.

Czytaj dalej »