Whistleblower ujawnia nadużycia w brytyjskich władzach podatkowych

Data: 17 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Pracownik brytyjskich władz podatkowych (Her Majesty Revenue & Customs – HMRC), Osita Mba, który ujawnił informacje o nadużyciach swoich przełożonych, został kolejną ofiarą działań odwetowych ze strony swoich przełożonych.

W marcu tego roku Mba ujawnił National Audit Office (odpowiednik polskiej Najwyższej Izby Kontroli), iż władze HMRC nie podjęły stosownych kroków w stosunku do oszustw podatkowych banku Goldman Sachs. W szczególności ujawnił on, że reprezentant HMRC ds. podatkowych, Dave Harnett, podpisał w końcu 2010 roku z Goldmanem ugodę, na mocy której bank został zwolniony z obowiązku zapłaty co najmniej 10 milionów funtów zaległości podatkowych. Mba uważał, iż porozumienie jest sprzeczne z prawem i wykorzystał możliwość whistleblowingu przewidzianą w brytyjskim prawie.

Czytaj dalej »


Oskarżenia SEC wobec byłych menedżerów Fannie Mae i Freddie Mac

Data: 16 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Dzisiejszą wiadomością dnia ze światka nadużyć jest z pewnością komunikat SEC o postawieniu zarzutów przestępstwa w obrocie papierami wartościowymi sześciu były menedżerom Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) oraz Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation). Obie instytucje są pośrednio finansowane przez rząd USA, a ich zadaniem jest zwiększanie dostępności rynkowej środków na kredyty hipoteczne.

Działają one na rynku wtórnym poprzez sekurytyzację istniejących pożyczek hipotecznych, tzn. na bazie już udzielonych pożyczek tworzą papiery wartościowe, z których dochód generowany jest ze spłat bazowych kredytów hipotecznych. Kredyty „bazowe” można w takiej sytuacji usunąć z bilansu jako zabezpieczenie powstałych instrumentów finansowych (zwykle wędrują one do oddzielnej spółki celowej). Takie instrumenty można sprzedać po raz kolejny, dzięki czemu zwiększa się pula środków, które mogą być przeznaczone na udzielenie nowych kredytów. De facto zatem Fannie Mae i Freddie Mac robiły i robią nadal dokładnie to, co jest powszechnie uważane za źródło kryzysu finansowego lat 2008-2009.

Czytaj dalej »


Wells Fargo także wykorzystywał osoby starsze

Data: 16 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W ostatnich dniach pisałem o karze nałożonej na brytyjski bank HSBC za nieuczciwe doradztwo inwestycyjne osobom starszym. Sprawa ta była wyjątkowa ze względu na wysokość nałożonej na spółkę grzywny, ale sama ukarana praktyka nie jest niestety w skali światowej odosobniona.

Jedna ze spółek-córek amerykańskiego banku Wells Fargo, Wells Fargo Advisors podpisała właśnie ugodę z FINRA (instytucją regulującą rynek papierów wartościowych), na mocy której zapłaci 2 miliony dolarów kary za nieodpowiednie doradztwo inwestycyjne na rzecz osób w bardzo podeszłym wieku (tj. po 80 roku życia). Jak widać z wielu wpisów na Fraud IQ, ugody są znacznie częściej stosowanym instrumentem penalizacyjnym w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek wynika to raczej z niemocy instytucji nadzorczych, niż z konstrukcji systemu prawnego (wspominałem o tym we wpisie dot. zablokowania ugody między SEC a Citigroup).

Czytaj dalej »


Przestępstwo popłaca – przypadek Washington Mutual

Data: 14 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Trzech byłych szefów Washington Mutual podpisało właśnie ugodę z amerykańskim Federal Deposit Insurance Corporation (odpowiednik polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) w związku z nieprawidłowościami w udzielaniu pożyczek hipotecznych w okresie boomu rynkowego.

Washington Mutual, powszechnie zwany WaMu, był kasą oszczędnościowo-kredytową wyspecjalizowaną w finansowaniu kredytów hipotecznych. W szczytowym okresie swojego funkcjonowania był szóstą co do wielkości instytucją bankową w Stanach Zjednoczonych pod względem wartości aktywów (niemal 330 miliardów dolarów). Problemy z toksycznymi aktywami, jakie pojawiły się w trakcie kryzysu subprime, doprowadziły go do bankructwa we wrześniu 2008 roku (było to największe bankructwo instytucji finansowej w historii USA). Wartość jego akcje spadła do zaledwie 16 centów, podczas gdy w 2007 roku kosztowały one jeszcze 45 dolarów! Po bankructwie WaMu FDIC sprzedało jego aktywa bankowi JP Morgan Chase za 1,9 miliarda dolarów.

Czytaj dalej »


Druga faza afery korupcyjnej Siemensa

Data: 13 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

No i stało się. Nieco już przykurzona afera korupcyjna Siemensa sprzed 4 lat powraca na czołówki gazet. Rząd amerykański formalnie oskarżył właśnie 6 byłych członków kierownictwa Siemensa oraz dwóch agentów sprzedażowych o udział w procederze korupcyjnym, związanym z produkcją dowodów osobistych w Argentynie.

Zgodnie z komunikatem prasowym, oskarżeni mieli przekazać dwóm byłym prezydentom oraz członkom argentyńskiego rządu niebagatelną łączną sumę 60 milionów dolarów w zamian za przyznanie Siemensowi kontraktu na produkcję dowodów osobistych o szacunkowej wartości przekraczającej 1 miliard dolarów. Cały proceder miał trwać ponad dekadę, od 1996 do 2007 roku, a zgodnie z pozyskanymi przez Departament of Justice (DoJ) informacjami, planowana kwota płatności wynosić miała aż 100 milionów dolarów.

Czytaj dalej »