Konflikt interesów w szwajcarskim banku narodowym

Data: 5 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Szwajcarskie banki komercyjne już dość dawno utraciły prestiż związany z tajemnicą bankową i brakiem nieprawidłowości w działaniu. Teraz twarz traci też Narodowy Bank Szwajcarii. Serwisy agencyjne podały dzisiaj, że żona szefa Rady Zarządzającej banku, Philippa Hildebranda wykorzystała poufną informację o kierunku polityki walutowej banku.

Pani Hildebrand, będąca w przeszłości dealerką walutową, 16 sierpnia 2011 roku zakupiła na prywatny rachunek rodziny  ponad pół miliona dolarów za 400 tysięcy franków. Ta zyskowna transakcja „przypadkowo” zbiegła się z decyzją banku centralnego o zahamowaniu aprecjacji franka poprzez sztywne powiązanie jego kursu z euro. W momencie zakupu, decyzja o zmianie polityki walutowej znana była tylko najwyższym władzom banku.

Czytaj dalej »


Zarabianie na niechcianej zmianie Facebooka

Data: 5 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Nowy format prezentacji informacji o użytkownikach Facebooka i historii ich aktywności, ogłoszony w końcu 2011 roku pod nazwą Timeline, wzbudza liczne kontrowersje wśród użytkowników tego serwisu. Nie ma w zasadzie zatem się co dziwić, że szybko pojawili się tacy, którzy postanowili zarobić na grupie niezadowolonych z narzuconego im formatu.

Na samym Facebooku i na licznych stronach internetowych pojawiły się zatem oferty przywrócenia poprzedniego formatu prezentacji profilu użytkownika. Mają one formę zarówno swoistych poradników, jak zrobić to samemu, ale także oferowane są także skrypty i rozszerzenia do przeglądarek, które mają pozwolić na usunięcie Timeline. Większość jest darmowych, ale pojawiły się już także oferty odpłatne.

Czytaj dalej »


Panika na izraelskim rynku kart kredytowych

Data: 4 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

W poniedziałek media izraelskie obiegła informacja (szerzej nie cytowana przez światowe agencje) o kolejnej wielkiej kradzieży danych kart płatniczych. Okoliczności wskazują także, że oprócz motywu typowo finansowego, za całym incydentem stoją także konflikty etniczne.

Grupa hakerów z Arabii Saudyjskiej, o nazwie Wahhabi Saudi Internet Group, opublikowała na przejętej przez siebie stronie o tematyce sportowej (One Sports) ponad 30 megabajtów danych zawierających niemal kompletne dane ponad 400 tysięcy kart kredytowych oraz ich właścicieli, w wielu wypadkach wystarczających do sklonowania takich kart. Przywódca grupy o nicku OxOmar określił incydent jako „noworoczny podarunek dla świata”. Dodał także, że „niezwykle zabawne będzie obserwować 400 tysięcy Żydów w panice”.

Czytaj dalej »


Sprawa Ferrostaal, czyli Europa też walczy z korupcją

Data: 2 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Większość do tej pory opisywanych na Fraud IQ postępowań antykorupcyjnych dotyczyła Stanów Zjednoczonych. Żeby zatrzeć potencjalne fałszywe wrażenie, że Europa nie walczy z łapówkarstwem, dziś kilka zdań o właśnie zakończonym procesie korupcyjnym w stosunku do niemieckiej firmy Ferrostaal AG.

„Amerykański” pozostał sposób załatwienia całej sprawy – tzn. na drodze ugody sądowej. Zaakceptowana przez strony grzywna nałożona na Ferrostaal wyniosła 140 milionów, a dodatkowe kary grzywny (w sumie 106 tysięcy EUR) oraz pozbawienia wolności w zawieszeniu zostały nałożone na dwóch byłych pracowników firmy. W odróżnieniu jednak od praktyki amerykańskiej, szefostwo Ferrostaal przyznało się do całego procederu, zapewniając jednocześnie o całkowitym odcięciu się od takich praktyk.

Czytaj dalej »


Naprawdę dobrze przygotowany whistleblower

Data: 30 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Kolejną wartą uwagi informacją, jaka obiega serwisy agencyjne w ostatnich godzinach, jest ujawnienie szczegółów poufnego zgłoszenia pracownika, Granta Wilsona, w którym przedstawił on nieuczciwe praktyki banku względem jego największych klientów.

Podobnie jak wiele innych spraw o nadużycie, także historia wyjaśniania tego przypadku datuje się na kilka lat w przeszłość, ale dopiero teraz poznajemy wszystkie okoliczności sprawy. Generalny kontekst zdarzenia wyszedł na jaw już w 2009 roku, ale publikacja szczegółów dokumentu, który przyczynił się bezpośrednio do ujawnienia całej sprawy pozwala na jej głębszą analizę. A jest ona bardzo interesująca, nie tylko ze względu na mechanizm działania, który nie był zbyt wyrafinowany, ale ze względu na osobę whistleblowera i sposób, w jaki przeprowadził on ujawnienie nielegalnych praktyk.

Czytaj dalej »