Doradztwo inwestycyjne w mediach społecznościowych

Data: 5 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

W nawiązaniu do wpisu nt. oszustw na Facebooku, jeszcze jeden przykład wykorzystywania mediów społecznościowych do nadużyć. Tym razem pierwszoplanową rolę gra serwis LinkedIn, zaś animatorem całej sprawy jest doradca inwestycyjny Anthony Fields.

Jak podał Reuters, Fields oferował poprzez LinkedIn oraz inne serwisy społecznościowe sprzedaż papierów wartościowych w imieniu dwóch swoich spółek: Anthony Fields & Associates (AFA) oraz Platinum Securities Brokers. Łączna wartość składanych propozycji wg wyceny SEC to ponad 500 miliardów dolarów!

Czytaj dalej »


Grzywny nałożone przez brytyjskie FSA w 2011 roku

Data: 3 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Brytyjski magazyn „Money Marketing” opublikował w samym końcu 2011 r. zestawienie grzywien w sprawach o wykroczenia popełnionych przez firmy podlegające nadzorowi brytyjskiego Financial Supervisory Authority.

Nie jest ono niestety tak wszechstronne, jak prezentowane przeze mnie kilka dni temu zestawienie kar nałożonych na firmy na mocy Foreign Corrupt Practcies Act, bo zawiera jedynie zdawkową charakterystykę spraw, w których FSA dopatrzyło się nieprawidłowości. Niemniej jednak stanowi cenną wiedzą na temat tego, co jest uważane za niezgodne ze standardami jednego z najbardziej rozwiniętych rynków finansowych świata.

Czytaj dalej »


Dziesiątka spraw korupcyjnych roku 2011

Data: 21 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Znany w światku antykorupcyjnym publicysta Thomas Fox, redagujący FCPA Compliance and Ethics Blog, a także często publikujący swoje artykuły w serwisie The FCPA Blog, opublikował właśnie swoje zestawienie Top 10 przypadków działań antykorupcyjnych w roku 2011.

Oczywiście wymienia on przypadki ścigane na mocy amerykańskiego Foreign Corrupt Practices Act, ale biorąc pod uwagę, że zasięg obowiązywania tego aktu nie jest ograniczony do spółek „rdzennie” amerykańskich, a w dodatku postępowania w jego ramach można zaliczyć z pewnością do najbardziej spektakularnych, można śmiało uznać jego zestawienia za całkiem reprezentatywne dla całego świata.

Czytaj dalej »


COSO publikuje wersję roboczą zaktualizowanej struktury ramowej kontroli wewnętrznej

Data: 19 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Warto wspomnieć, że w dniu dzisiejszym COSO opublikowało wersję roboczą swojego flagowego dokumentu Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa. Jest to dokument przeznaczony do dyskusji, a czas przeznaczony na zgłaszanie ewentualnych uwag mija 31 marca 2012 roku. Zatem zaktualizowana wersja powinna ukazać się jeszcze w tym samym roku, po równo 20 latach od jej pierwotnej wersji. Jak twierdzą przedstawiciele COSO, kluczowe zasady dokumentu nie uległy zmianie, ale zmodyfikowano zalecenia pomagające w uzyskaniu efektywnego systemu kontroli wewnętrznej. Dokument jest teraz zorganizowany w formie 17 podstawowych zasad, których implementacja ułatwi nam utrzymanie skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej. Warto zwrócić uwagę, że uwypukleniu w tej edycji dokumentu uległo ryzyko nadużyć!


Wyniki badania ubytków w handlu detalicznym – niemal 80% to wynik kradzieży

Data: 19 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Amerykański instytut Centre for Retail Research, zajmujący się badaniami zjawisk w sektorze handlu i usług detalicznych, we współpracy z firmą Checkpoint, opublikowały właśnie najnowszą, piątą, edycję swojego badania poświęconego problemowi przestępczości w sektorze handlowym – Global Retail Theft Barometer 2011. Jak na razie dostępne są tylko najważniejsze wyniki, a całość będzie opublikowana już tradycyjnie w czasie późniejszym na stronie internetowej badania.

Badanie zostało przeprowadzone na niemal 1.200 sprzedawcach z 43 krajów. Formy przestępczości ujęto w czterech obszarach: kradzieże popełniane przez klientów, kradzieże popełniane przez pracowników, błędy i pomyłki oraz niedoskonałości procesu dostawy, przy czym na kradzieże przypada niemal 80% całości strat (odpowiednio 43,2$ dla kradzieży popełnianych przez klientów i zorganizowane grupy oraz 35,0% dla kradzieży pracowniczych).

Czytaj dalej »