Ujęcie ryzyka nadużyć w nowej kostce COSO

Data: 17 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Na 20-tą rocznicę opublikowania dokumentu „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa” COSO szykuje pierwszą aktualizację tego kamienia milowego w obszarze nadzoru korporacyjnego. W chwili obecnej dostępny jest publiczny draft znowelizowanego dokumentu, do którego zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi – aż do końca marca 2012.

Nowa wersja dokumentu jest szczególnie interesująca dla środowiska walki z nadużyciami, ponieważ problem nieprawidłowości doczekał się wreszcie poczesnego miejsca w nowym dokumencie. Oczywiście ryzyko nadużyć było także w jakimś stopniu zaadresowane w aktualnej wersji tekstu z 1992 roku, ale było ono prezentowane przede wszystkim w kontekście fałszywej sprawozdawczości finansowej (nic w tym dziwnego biorąc pod uwagę, że COSO było komitetem specjalnym Komisji Treadwaya, powołanej do walki z tym właśnie problemem).

Czytaj dalej »


Nadużycia w Ameryce to nie tylko Stany Zjednoczone

Data: 16 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Badania tematu nadużyć korporacyjnych stają się coraz bardziej popularniejsze. W zasadzie każda większa organizacja zawodowa, która w zakresie swojego działania ma zarządzanie ryzykiem, stara się aktualnie być na bieżąco z trendami z zakresie nadużyć i publikuje odrębne badanie. Chciałbym napisać kilka zdań na temat wyników badania przeprowadzonego w kraju, który z pewnością nie przyjdzie nam do głowy w pierwszej dziesiątce państw, z którymi naturalnie kojarzymy ten problem. Mam na myśli Kanadę.

Kanadyjska organizacja Certified General Accountants Association of Canada opublikowała niedawno raport pod przewrotnym nieco tytułem “Czy Kanada ma problem z nadużyciami pracowniczymi?”. Zgodnie z jego wynikami w roku 2010 tylko małe i średnie przedsiębiorstwa (bo jedynie one wchodziły z zakres badania) w tym kraju straciły w wyniku nadużyć 3,2 miliarda dolarów. Za najbardziej powszechne uznano różne formy kradzieży i nadużywania majątku firmowego.

Czytaj dalej »


10 werbalnych oznak kłamstwa

Data: 9 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Od pewnego czasu dwumiesięcznik Association of Certified Fraud Examiners „Fraud Magazine” publikuje online pełne wersje wybranych artykułów (pełna treść całości pisma dostępna jest jedynie dla członków). Cover story ostatniego wydania, dostępnym również w pełnej wersji online, jest artykuł o 10 werbalnych sygnałach, jakie pomogą nam wykryć kłamstwo, „The 10 Tell-Tale Signs of Deception„.

Kluczem opisywanej metody jest analiza doboru słownictwa, stylu i gramatyki używanych do opisu zdarzeń przez osoby, z którymi rozmawiamy. Co do zasady, metoda ta jest raczej bardziej przydatna do oceny oświadczeń spisanych przez przesłuchiwanych, ewentualnie do analizy nagrań audio z przebiegu rozmowy. Należy bowiem pamiętać, że rozpatrywanie jedynie werbalnej części zachowania przesłuchiwanego, w oderwaniu od jego zachowania, może całkowicie wypaczyć nasze wnioski. Niemniej jednak warto poznać także technikę zaprezentowaną w przytaczanym artykule, bo tego każda tego rodzaju umiejętność jest cenna w pracy audytora.

Czytaj dalej »


Kolejny ranking 2011: kary nałożone przez SEC

Data: 7 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Przełom lat 2011 i 2012 wprost zasypuje nas różnego rodzaju rankingami, bezpośrednio i pośrednio dotyczącymi przypadków nadużyć. Jak już wspominałem na ramach Fraud IQ, osobiście lubię takie zestawienia, bo dają nam poglądowy obraz na trendy w nadużyciach w minionym okresie, a przy tym dostarczają, powierzchownej co prawda, wiedzy o naturze przypadków.

Zapraszam zatem do przeglądu kolejnego zestawienia spraw za 2011 rok. Tym razem ranking dotyczy 20 największych kar nałożonych przez amerykańską Securities & Exchange Commision, a opublikował go serwis Bloomberg.

Czytaj dalej »


10 przykazań przezornego konsumenta

Data: 6 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Amerykańskie Better Business Bureau, działające w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jest odpowiednikiem naszego Rzecznika Praw Konsumenta. Jego misją jest dążenie do tworzenia etycznego rynku, na którym konsumenci i producenci/sprzedawcy mogą sobie nawzajem zaufać.

Jednym z zadań BBB jest także edukacja konsumentów, w jaki sposób uchronić się przed nadużyciami rynkowymi. Kanadyjski oddział tej organizacji opublikował właśnie swoiste 10 przykazań przezornego konsumenta, które warto znać nie tylko w Ameryce. Oto ich krótka charakterystyka, odrobinę zmodyfikowana do polskich realiów.
Czytaj dalej »