Lato czasem łowów na przestępców korporacyjnych

Data: 27 czerwca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Jednym z powszechnych sposobów odkrywania nadużyć w firmach jest ich ujawnienie w czasie, kiedy sprawa przebywa z różnych powodów poza firmą – może to być urlop, choroba czy też inna okoliczność życiowa. Niestety statystyki sposobów wykrywania nadużyć nie umieszczają takich zdarzeń w osobnej kategorii – zwykle można je znaleźć pod etykietką „przypadek”, „nadzór kierowniczy”, „audyt wewnętrzny” i wielu innych. Niemniej jednak osoby zajmujące się na co dzień tematyką przestępczości korporacyjnej doskonale wiedzą, że w okresie letnich wakacji ich szanse na ujawnienie nieprawidłowości znacząco wzrastają.

Dlaczego tak się dzieje? Sprawcy nadużyć robią wszystko, co możliwe, aby ich przestępczy proceder nie wyszedł na jaw. Jednym ze służących temu działań (i zarazem jednym z powszechnym symptomów nadużyć) jest ciągła obecność w pracy, unikanie zwolnień chorobowych, dni wolnych i dłuższych urlopów. Mimo bowiem ukrywania swojej działalności, wolą oni być na miejscu i mieć pieczę nad swoim zakresem obowiązków (w tym nad jego nieujawnioną częścią) tak, aby zapobiec konieczności czasowego przejęcia przez inną osobę ich zadań, a tym samym narażenia się na wykrycie nieautoryzowanej działalności.

Czytaj dalej »


Kilka słów o edycji 2012 „Report to the Nations” ACFE

Data: 15 czerwca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Z dużym wprawdzie, bo ponad miesięcznym opóźnieniem, publikuję informację, której nie mogło zabraknąć w serwisie Fraud IQ. Chodzi mianowicie o nową edycję sztandarowego badania  Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE „Raport do narodów nt. przestępstw pracowniczych”. Jest to wciąż jedyne tak kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki nadużyć popełnianych przez pracowników: skali zjawiska, generowanych strat, metod popełniania przestępstw, sposobów ich wykrywania, jak również charakterystyki ich sprawców.

Aktualną edycję raportu, jak również edycje archiwalne, można pobierać z serwisu ACFE Global. W niniejszym wpisie podam jedynie kilka kluczowych informacji, pozwalających zorientować się w aktualnym stanie problemu nadużyć pracowniczych.

Czytaj dalej »


Kilka uwag o dobieraniu numerów PIN

Data: 25 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Natrafiłem ostatnio w sieci na kolejne ciekawe badanie, mające bezpośredni związek z ryzykiem nadużyć. Zespół Cambridge University Computer Laboratory pokusił się o zbadanie sposobu, w jaki ludzie dobierają numery PIN dla kart bankowych w instytucjach, które zezwalają na ustawienie własnego PIN-u.

Przy praktycznie wszystkich hasłach i kodach dostępowych, instytucje finansowe i inny dostawcy usług przestrzegają klientów przed wybieraniem na PIN-y, hasła, tajne pytania itp. informacji i danych, które mogą stosunkowo łatwo zostać odgadnięte na bazie publicznie dostępnych informacje o danej osobie. Identyczna zasada obowiązuje dla kart płatniczych, ponieważ można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że w przypadku kiedy złodziej wejdzie w posiadanie całego portfela, będzie próbował najpierw wyszukać PIN zapisany w kalendarzu, notesie, kartce w portfelu, czy wreszcie na samej karcie (tak, to wcale nie takie rzadkie!), a jeśli to mu się nie uda, spróbuje odgadnąć numer PIN na podstawie informacji zawartych w dokumentach ofiary.

Czytaj dalej »


Rzut oka na problem korupcji w Unii Europejskiej

Data: 21 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Problem korupcji w Unii Europejskiej jest nie tylko poważny, ale także ma tendencje rosnące – tak wynika z raportu podsumowującego specjalne badanie Eurobarometr, poświęcone zjawisku korupcji, przeprowadzone po raz czwarty na zlecenie Komisji Europejskiej na 27 tysiącach mieszkańców Unii. Jest z czym walczyć, gdyż sama Unia szacuje, że roczny koszt wynikający z praktyk korupcyjnych na rynkach państw członkowskich sięga 120 miliardów euro.

UE coraz poważniej podchodzi do problemu korupcji – został on m.in. częścią przyjętego w 2010 roku „Programu sztokholmskiego”, wyznaczającego kierunki i koordynującego działania państw członkowskich na lata 2010-14 w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. W czerwcu 2011 roku przyjęto metodologię oceny krajów członkowskich w zakresie realizowanych przez nich narodowych programów walki z korupcją – pierwszy raport z tej oceny ma się ukazać w 2013 roku.

Czytaj dalej »


FATF opublikowała aktualizację „40 rekomendacji”

Data: 16 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Po dwuletnim okresie konsultacyjnym, Financial Action Task Force, międzynarodowa organizacja ustanawiająca standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wydała zaktualizowaną wersję swojego sztandarowego dokumentu – „40 Rekomendacji”.

Od poprzedniej „dużej” aktualizacji Rekomendacji minęło już 10 lat, co we współczesnej gospodarce stanowi epokę. Mimo szczytnych założeń, nie udało się nadal globalnie ujednolicić regulacji przeciwdziałających praniu pieniędzy, FATF wypełnia zatem tę lukę, ustanawiając pewne uniwersalne standardy, które powinny być spełnione przez sprawnie działające programy narodowe.

Czytaj dalej »