Indeks Percepcji Korupcji za 2012 rok

Data: 12 grudnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Równo tydzień temu światło dzienne ujrzała bieżąca edycja dorocznego raportu Transparency International dotyczącego postrzegania zjawiska korupcji na świecie. Od 1995 r. Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index) stał się podstawowym wyznacznikiem stopnia opanowania krajów przez korupcję, mimo że – jak sama jego nazwa wskazuje – obrazuje jedynie społeczne przekonanie, a nie rzeczywistość. Niemniej jednak wiarygodnych danych na temat rzeczywistej skali problemu nie ma i raczej nigdy nie będzie.

W obecna edycji badania zastosowano z lekka zmodyfikowaną metodologię prezentacji wyników. Do roku 2011 TI stosowała skalę 0-10, co powodowało, że dla krajów o porównywalnym wskaźniku należało zagłębiać się w miejsca po przecinku. Od tego roku skala zwiększyła się dziesięciokrotnie, od 0 oznaczającego najniższy poziom korupcji do 100, oznaczającego poziom najwyższy. Zaprzestano również relatywizacji wyników. Teoretycznie ma to ułatwić ich interpretację, ale jak wskazywałem w zeszłorocznym poście, TI jasno stwierdza, iż wysokość indeksu w jednym roku nie powinna być porównywana z jego wysokością w roku poprzednim.

Czytaj dalej »


Problem 78%, czyli o dziwnym rozwoju badania Euler Hermes

Data: 30 września 2012 | Autor: | komentarze 2 »

Z dużym, bo niemal miesięcznym, opóźnieniem komentuję wyniki badania przeprowadzonego przez Euler Hermes oraz Pracodawców RP dotyczącego oszustw pracowniczych, czy też – jak określili to twórcy badania – anomii pracowniczej. Powiem jednak szczerze, że nie do końca wiem, jak skomentować jego wyniki… Przedstawiona przez badaczy kluczowa cyfra raportu, czyli 78% przedsiębiorstw dotkniętych zjawiskiem nieuczciwości pracowniczej, ma się w mojej opinii nijak do rzeczywistości.

Dlaczego? Przyczyna jest bardzo prosta, wręcz trywialna. Leży ona bezpośrednio w definicji kluczowego pojęcia zastosowanego w raporcie, czyli anomii. Nie ukrywam, że posiłkowałem się wyszukiwarką przy jego wyjaśnieniu, bo ekspertem od socjologii nie jestem. I dowiedziałem się, iż anomia jest stanem, w którym jednostka wobec narzucanych przez społeczeństwo celów czy wartości, które należy realizować, nie ma możliwości zrealizowania tych celów czy uzyskania wartości za pomocą społecznie akceptowanych środków czyli zgodnie z przyjmowanymi w społeczeństwie normami. Tym samym jednostka będąca w stanie anomii nie potrafi ocenić, zgodnie z którymi normami należy działać i jakie wartości internalizować. W mojej ocenie dla tego konkretnego badania oznaczałoby to zatem, że pracownik z powodu braku odpowiednich środków, metod, narzędzi, procedur etc., nie potrafi osiągnąć oczekiwanego od niego celu zdefiniowanego przez firmę i dlatego też ucieka się do oszustwa. Czyli – upraszczając – ludzie kradną, bo nie mają innego wyjścia, aby realizować postawione przed nimi cele i zapewnić sobie uznanie pracodawcy.

Czytaj dalej »


Niewielki biznes, wielkie ryzyko – nadużycia w małych firmach

Data: 14 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Sierpniowy numer czasopisma “Journal of Accountancy” zawiera ciekawy artykuł, opracowany na podstawie tegorocznego światowego badania nadużyć Report to the Nations przygotowanego przez ACFE oraz Forensic and Valuation Services Trend Survey przygotowanego przez AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). Analizuje on zarządzanie ryzykiem nadużyć w małych i średnich firmach, tj. w zatrudniających poniżej 100 pracowników. Już sam jego tytuł stanowi wyraźne ostrzeżenie dla tego segmentu gospodarki – w wolnym tłumaczeniu brzmi on „Niewielki biznes, wielkie ryzyko”.

Autorzy podkreślają, że wyniki obu badań wyraźnie wskazują, że mniejsze firmy zaniedbują podstawowe kontrole antyfraudowe, których implementacja znacząco zmniejszyłaby ich ekspozycję na ryzyko nadużyć i związane z tym straty. Badanie ACFE pokazało, że w implementacji każdego z zaproponowanych w ankiecie mechanizmów kontrolnych wielkie firmy znacząco wyprzedzają swoich mniejszych konkurentów. Przykładowe udziały twierdzących odpowiedzi dla małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw kształtowały się następująco: audyt zewnętrzny: 56%/91%, audyt wewnętrzny 32%/88%, szkolenia antyfraudowe 18%/60%, kodeks postępowania 50%/90%.

Czytaj dalej »


Eurobarometr – przestępczość internetowa w Unii Europejskiej

Data: 10 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Na stronach Komisji Europejskiej opublikowano właśnie wyniki badania kolejnej edycji Eurobarometru. Tym razem badanie, przeprowadzone na próbie niemal 27.000 mieszkańców Unii (w tym równego 1.000 z Polski), dotyczyło bezpieczeństwa w internecie.

Ankieta była podzielone na trzy podstawowe sekcje – dotyczącą sposobu korzystania z sieci, pewności przeprowadzania transakcji internetowych oraz świadomości zjawiska cyberprzestępczości. Pełne wyniki badania można znaleźć na stronach Komisji, zarówno jako pełny raport, jak i jego część dotyczącą Polski.

Czytaj dalej »


Znowelizowane zalecenia Komitetu Bazylejskiego dot. funkcjonowania audytu wewnętrznego w bankach

Data: 1 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego wydał 28 czerwca zaktualizowaną wersję jednego ze swoich ważniejszych dokumentów, dotyczącego zaleceń co do organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego w bankach. Od publikacji poprzedniej wersji dokumentu (w grudniu 2001 roku) sporo zmieniło się w środowisku gospodarczym i regulacyjnym, w jakim przychodzi funkcjonować współczesnym bankom, najwyższa zatem pora na odświeżenie zaleceń dotyczących funkcjonowania ich wewnętrznej jednostki nadzorczej.

Oczywiście na łamach Fraud IQ nie będziemy zajmować się całym znowelizowanym dokumentem, a odniesiemy się jedynie do sposobu ujęcia w nim ryzyka nadużyć. Czy w świetle kryzysu finansowego (do którego Komitet bezpośrednio odwołuje się w komunikacie prasowym) i powiązanych z nimi bezpośrednich nadużyć, a w najlepszych przypadkach naginania norm moralnych, Komitet Bazylejski zaleca audytorom i Komitetom Audytu jakieś szczególne kroki do podjęcia względem ryzyka nadużyć?

Czytaj dalej »