Słaba płeć – także w nadużyciach

Data: 20 września 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Mimo że coraz bardziej zwiększa się odsetek kobiet zatrudnionych w firmach i pełnią one coraz wyższe stanowiska, to nadal są one stosunkowo rzadkimi sprawcami nadużyć. Do takich wniosków doszli naukowcy z Pennsylvania University pod kierownictwem prof. Darrella Steffensmeiera w podsumowującym ich prace artykule opublikowanym na łamach „American Sociology Review”.

Przeanalizowali oni szereg przypadków nadużyć z ostatnich lat, zarejestrowanych w bazach Departamentu Sprawiedliwości USA oraz w raportach Securities & Exchange Commission, i zwrócili uwagę, iż udział kobiet w tego typu przypadkach nie zwiększał się proporcjonalnie do równoczesnego wzrostu udziału kobiet w rynku pracy. Jeśli już przedstawicielka płci pięknej była uczestniczką przypadku nadużycia korporacyjnego, to w zdecydowanej większości badanych spraw, jej rola była podrzędna.

Czytaj dalej »


Przedstawiciele pokoleń X i Y a etyka

Data: 5 lipca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Przeglądając media stosunkowo często spotykamy się z pesymistycznymi portretami nowych generacji – pokolenia X i pokolenia Y. Ich przedstawicielom zarzuca się konsumpcjonizm, minimalizm w wysiłku, oportunizm, egoizm, a nierzadko wręcz nihilizm moralny. Nie można zapomnieć również o modnym ostatnio określeniu „anomia pracownicza”. Wszystko to sprawa, że podświadomie lokujemy takie osoby w grupie podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o możliwość popełnienia nadużycia pracowniczego. Czy jest to nadmierne uproszczenie, czy też uzasadniona obawa?

Oczywiście na ten temat można znaleźć dużą ilość materiałów z różnorakich badań, ale niewiele jest dokumentów, które wprost odnoszą problem różnic pokoleniowych na etykę pracowniczą. Lukę tę wypełnia opublikowany niedawno suplement do raportu National Business Ethics Survey, opublikowanego przez Ethics Resource Center jeszcze w 2011. Dokument Generational Differences in Workplace Ethics zawiera przegląd postaw i zachowań pracowników w odniesieniu do problemów i sytuacji niezgodnych z zasadami etyki i wywołujących określone dylematy etyczne. Badacze skupili swoją uwagę zarówno na wykrywaniu przypadków nieetycznych zachowań w badanych grupach, jak i na obserwacji, czy dostrzeżone nieprawidłowości są ujawniane i raportowane.

Czytaj dalej »


ISO standaryzuje informatykę śledczą

Data: 1 lipca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Zakusy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, aby ustandaryzować cały świat, dotarły w końcu także do obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć. Na pierwszy ogień poszła tematyka informatyki śledczej. Być może nawet to stwierdzenie jest zbyt daleko idące, jako że przeglądając prace Komitetu Technicznego, zajmującego się tym tematem (ISO/IEC JTC 1/SC 27), oczywiste staje się, że rodowód standardów wywodzi się z obszaru bezpieczeństwa informatycznego, a konkretnie z działki incydent reponse, nie jest zaś samoistnym bytem działki computer forensics.

Fakt pozostaje jednak faktem, że zasady i standardy obowiązujące przy badaniu incydentów bezpieczeństwa w dużej mierze pokrywają się z analizami wykonywanymi przez informatyków śledczych, szczególnie w tych obszarach, w których interesuje nas nie tylko zawartość plików podejrzanego (tzw. custodiana), ale także historia jego działalności na stacji roboczej i w sieci.

Czytaj dalej »


AML priorytetem w zapobieganiu przestępczości finansowej

Data: 4 kwietnia 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Zawód audytora śledczego coraz wyraźniej wpisuje się w realia rynku pracy, czego następstwem jest przyrost organizacji zawodowych działających w obszarze zwalczania nadużyć. Trzeba z przykrością przyznać, że wiele z nich (a w zasadzie w obecnych realiach większość) to twory typowo komercyjne, obliczone na szybki zysk i nie dające w zamian niemal nic ich członkom. Niemniej jednak pojawiają się również organizacje, które – przynajmniej na dzień dzisiejszy – wydają się z powodzeniem rzucać rękawicę okrzepłemu już na rynku Association of Certified Fraud Examiners.

Jednym z przykładów tego typu organizacji jest amerykańskie Association of Certified Financial Crime Specialists. Działa ono zaledwie od połowy 2011 roku, ale jest już wyraźnie rozpoznawalne w branży, a dodatkowo na przełomie marca i kwietnia uruchomiło własny program certyfikacyjny. W zasadzie dynamika jego działania nie powinna dziwić, gdyż jednym z jego założycieli jest doskonale znany i ceniony w branży Charles Intriago, wcześniejszy założyciel Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.

Czytaj dalej »


Dan Ariely o psychologii korupcji

Data: 22 marca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Staram się, aby niniejszy serwis zawierał przede wszystkim materiały autorskie, ale co jakiś czas trafia się rzecz zewnętrzna tak ciekawa, że wręcz nietaktem byłoby nie podzielenie się nią z Czytelnikami.

Za tego typu materiał uważam klip, który pojawił się niedawno na kanale firmy doradczej PwC na YouTube. Jest on zapisem wideo rozmowy partnera w dziale usług forensics Matta Shelhorse z profesorem Danem Ariely, naukowcem badającym zwyczaje ludzkie w kontekście ekonomicznym. Jego świetne publikacje dotyczące działania racjonalnego i nieracjonalnego, są również dostępne na rynku polskim. Dla osób zainteresowanych pobudkami działania sprawców nadużyć to nieoceniony materiał.

Czytaj dalej »