ACFE 2010 Report już jest!

Data: 7 czerwca 2010 | Autor: | Brak komentarzy »

Na stronach Association of Certified Fraud Examiners pojawiła się już tegoroczna edycja raportu dotyczącego sytuacji w światku nadużyć korporacyjnych (2010 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse). Co ciekawe, od edycji 2010 raport ma charakter międzynarodowy – wcześniej ograniczał się tylko do obszaru USA. Raport publikowany jest co dwa lata i opiera się na szczegółowych ankietach wypełnianych przez posiadaczy tytułu Certified Fraud Examiner.

W zasadzie można powiedzieć, że jest lepiej. Tak przynajmniej można wnioskować po dwóch kluczowych wskaźnikach prezentowanych w każdym raporcie, tj.:

  • wartości strat powodowanych przez nadużycia jako procencie rocznych przychodów firmy – dla 2010 to 5%, podczas gdy w Raporcie 2008 było to 7%;
  • wartości strat dla pojedynczego wykrytego przypadku nadużycia (mierzonego medianą) – dla 2010 to 160.000 USD, zaś dwa lata wcześniej było to 175.000 USD.

Czytaj dalej »