Jeszcze ciepły Report to the Nations A.D. 2014

Data: 21 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Sporządziwszy poprzedni wpis na Fraud IQ, nie dane mi było spocząć na laurach, jako że dokładnie w tym samym czasie w serwisie Association of Certified Fraud Examiners opublikowało tegoroczną edycję Raportu do narodów. Jako że tego rodzaju informacji nie może na Fraud IQ zabraknąć, niniejszym biorę się ponownie do pracy.

Oczywiście tradycyjnie już rozpocząć należy od kluczowego wskaźnika każdej edycji Raportu, tj. szacowanej procentowej wysokości straty ponoszonej przez przedsiębiorstwa na skutek nadużyć pracowniczych – trzeci raz z rzędu uczestnicy badania określili go na 5%. Czy oznacza to swoistą stagnację w problemie? W mojej ocenie – nie. Ze statystyki uczestników badania wynika bowiem, że tradycyjnie dominowali wśród nich rezydenci Stanów Zjednoczonych (57%), gdzie problem ten jest stosunkowo dobrze rozpoznany. Tymczasem respondenci z Europy Wschodniej, wrzuceni zresztą do jednego worka z byłymi republikami radzieckimi zlokalizowanymi w Azji, stanowili tylko 5% uczestników. Tym samym nawet duże zmiany danych w naszym regionie miałyby niewielki wpływ na całość raportu. Ot, uroki statystyki…

Czytaj dalej »


O nadużyciach bez zrozumienia

Data: 21 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Spokój tego słonecznego majowego dnia zaburzyła mi lektura artykułuAudyt śledczy – odpowiedzialność za rzetelność sprawozdania finansowego na gruncie ustawodawstwa polskiego”, poświęconego w dużej mierze nadużyciom gospodarczym, zamieszczonego w ostatnim numerze „Edukacji Prawniczej”, miesięcznika wydawanego przez wydawnictwo C.H. Beck. Wrażeniami z lektury dostępnej w internecie początkowej części tekstu podzieliłem się szybko z osobami śledzącymi mój profil firmowy na Facebooku i zamierzałem na tym poprzestać. Szybko jednak pragnienie dalszej liczby podobnych przeżyć wzięło górę, a owocem 6-złotowej inwestycji w pełną wersję artykułu oraz czasu poświęconego na jej lekturę jest niniejszy wpis.

Normalnie każda publikacja dotycząca problematyki nadużyć niezmiernie mnie cieszy, ale tekst zamieszczony w „Edukacji Prawniczej” – przynajmniej w jego części dotyczącej tego zjawiska – woła w mojej ocenie o pomstę do nieba. Ponieważ jednym z zadań, jakie stawiam przed serwisem Fraud IQ, jest szerzenie wiedzy na temat nadużyć gospodarczych oraz sposobów ich zwalczania, a wspomniany tekst miał najwyraźniej służyć podobnemu celowi, za niezbędne uważam podjęcie polemiki z jego zapisami.

Czytaj dalej »


Ocena dotychczasowych standardów AML/CFT i ich wdrożenia

Data: 24 kwietnia 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesujący raport dotyczący kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ujrzał światło dzienne w I kwartale tego roku. Zatytułowany jest „Global Surveillance of Dirty Money – Assessing Assessments of Regimes to Control Money Laundering and Combat the Financing of Terrorism” (w wolnym tłumaczeniu: “Globalny nadzór nad brudnymi pieniędzmi – ocena ocen systemów prawnych mających na celu kontrolę prania pieniędzy oraz zwalczanie finansowania terroryzmu”). Jego autorem są członkowie Centrum Prawa i Globalizacji, będącego swoistym think-tankiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Illinois oraz American Bar Foundation.

Autorzy przeanalizowali ewaluacje systemów AML/CFT w 150 krajach z lat 2004-2013, dokonywane głównie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale także jego partnerów (w tym Financial Action Task Force), próbując odpowiedzieć na pytanie, jaką rzeczywistą wartość dodaną niosły ze sobą działania weryfikacyjne MFW. Wprawdzie konkretne ustalenia z zawartości raportu można interpretować różnie, ale bez dwóch zdań końcowa ocena nie jest dla ekspertów Funduszu pozytywna. Dlaczego?

Czytaj dalej »


Indeks Percepcji Korupcji A.D. 2013

Data: 4 grudnia 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Mimo nawału obowiązków, skutecznie odciągających mnie od aktualizacji serwisu, nie sposób nie opisać na Fraud IQ corocznego badania Transparency International postrzegania zjawiska korupcji w poszczególnych państwach (Corruption Perception Index). Szczególnie, że media otrąbiły już sukces naszego kraju za wzniesienie się w rankingu o 3 miejsca, tj. z 41 na 38, co oznacza, że w 100-stopniowej skali badania zarobiliśmy 2 dodatkowe punkty (60 vs. 58 przed rokiem). Cóż, z pewnością jest to dobra wiadomość, ale na myśl przychodzi natychmiast pytanie, czy badanie było realizowane przed zatrzymaniami w gigantycznej aferze korupcyjnej w sektorze publicznym, czy raczej po nich. Śmiem twierdzić, że do czynienia mamy raczej z pierwszym wariantem…

Pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że najciekawszym elementem tegorocznego indeksu CPI jest rozwój sposobu prezentacji związanych z nim informacji na stronie internetowej Transparency International. Można m.in. skonfrontować swoje postrzeganie poszczególnych krajów w kategoriach korupcji z wynikami badania. Warto też zauważyć, że TI nareszcie odkryła potencjał tkwiący w infografikach, od dawna stosowanych przez szereg innych organizacji.

Czytaj dalej »


Walka z korupcją nadal głównie na papierze

Data: 14 października 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Doskonale znana w branży międzynarodowa firm ControlRisks opublikowała wyniki sondażu dotyczącego podejścia do problemu korupcji w firmach. Badanie przeprowadzono na próbie powyżej 300 reprezentantów, z których niemal ¼ pochodziła z Europy, warto zatem rzucić okiem na jego wyniki. A nie napawają one optymizmem…

Zaskakujące są już opinie dotyczące samych zagrożeń korupcyjnych. Aż 58% respondentów wskazało, że największym problemem w ich ocenie są łapówki płacone urzędnikom po to, aby biznes gładko funkcjonował! Nie po to, aby uzyskać jakąś przełomową decyzję, ale po to, aby w ogóle móc sprawnie prowadzić codzienne interesy! Z kolei na obszary, który tradycyjnie najbardziej kojarzą się nam z korupcją, tj. na pozyskiwanie nowych kontraktów oraz wejście na nowe rynki wskazało odpowiednio 29% i 25%. Można zatem powiedzieć, że nadal legalne w wielu krajach facilitation payments mają się dobrze i trudno oczekiwać ich delegalizacji, podążając śladem zapisów chociażby UK Bribery Act. Nawiasem mówiąc, stawiany niejednokrotnie za wzór regulacji antykorupcyjnej amerykański Foreign Corrupt Practices Act tego rodzaju „datki” wyłącza ze swojego reżimu…

Czytaj dalej »