Błąd audytora nie ujawnił oczywistego nadużycia

Data: 29 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesujący z punktu widzenia audytorów śledczych (i nie tylko) wyrok zapadł w ostatnich dniach w nowojorskim sądzie federalnym. Oddalono bowiem pozew akcjonariuszy przeciwko firmie audytorskiej Moore Stephens, zarzucający tej ostatniej poważne zaniedbanie związane z badaniem sprawozdań finansowych chińskiej firmy Puda Coal, notowanej na amerykańskiej NYSE.

Wydaje się, że rozstrzygnięcie przeszło zupełnie niezauważone, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, że stanowi ono niebezpieczny precedens dotyczący odpowiedzialności audytorów finansowych w ogóle, nie tylko pod kątem ich odpowiedzialności za ujawnianie nadużyć. W tej kwestii standardy są różne i niniejszy wpis nie ma na celu rozstrzyganie wyższości amerykańskich Statements on Auditing Standards, polskich Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, czy też mających w tym przypadku zapewne również zastosowanie standardów obowiązujących w Hong-Kongu. Ma za to skłonić do refleksji nad zaskakującą konkluzją, do jakiej doszła sędzina Katherine B. Forrest.

Czytaj dalej »


Porcja dezinformacji antyfraudowej dla MSP

Data: 23 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

W ostatnich tygodniach można zaobserwować wzmożone zainteresowanie dziennikarzy tematem nadużyć gospodarczych, aczkolwiek bardziej stosownym określeniem byłoby tutaj „potencjalnym zatrudnieniem w sektorze przeciwdziałania nadużyciom”. Niestety, praktycznie wszystkie artykuły, jakie na ten temat wpadły mi w ręce, koncentrują się na ślepej radości z kreowania nowych miejsc pracy, pomijając meritum.

Na szczęście poziom merytoryczny tekstów nie jest już tak zatrważający, jak opisywany w ostatnim czasie na łamach Fraud IQ artykuł z “Edukacji Prawniczej”, ale przełomu nie widać. Pozwolę sobie wziąć na warsztat artykuł z dzisiejszego wydania „Gazety Prawnej”, zatytułowany – a jakże – „Speca od afer przyjmę”. Teoretycznie wszystko jest w porządku, ale…

Czytaj dalej »


Fetysz 5%

Data: 8 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

5% – od kilku lat wartość ta bije nas po oczach i uszach, kiedy tylko przychodzi nam zetknąć się z problematyką nadużyć gospodarczych w formie wykładu, prezentacji, artykułu itp. Wartość ta, podawana co dwa lata przez Association of Certified Fraud Examiners w „Raporcie do narodów na temat nadużyć pracowniczych”, jest bezkrytycznie cytowana i przytaczana przez szerokie grono osób, zarówno zawodowo związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, jak i kompletnych laików w tym zakresie. Nie umniejszając nic znaczeniu tego wskaźnika, uważam jednak, że warto spojrzeć na niego nieco krytycznie i zastanowić się, jaką tak naprawdę wiedzę on nam przynosi.

ACFE nie odsłania publicznie zbyt wielu informacji na temat sposobu kalkulacji i ujęcia wyników swoich badań, ale wszyscy, którzy na przestrzeni ostatnich lat mieli okazję w nich uczestniczyć (siłą rzeczy mowa tutaj jedynie o osobach legitymujących się kwalifikacjami CFE), a także zadali sobie trud sięgnięcia po szczątkowe informacje opisane na podstronie „Metodologia” serwisu z Raportem, mogą pokusić się o pewną interpretację. Czytelnikom Fraud IQ przedstawiam zatem moje przemyślenia dotyczące magicznych 5%.

Czytaj dalej »


O nadużyciach bez zrozumienia

Data: 21 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Spokój tego słonecznego majowego dnia zaburzyła mi lektura artykułuAudyt śledczy – odpowiedzialność za rzetelność sprawozdania finansowego na gruncie ustawodawstwa polskiego”, poświęconego w dużej mierze nadużyciom gospodarczym, zamieszczonego w ostatnim numerze „Edukacji Prawniczej”, miesięcznika wydawanego przez wydawnictwo C.H. Beck. Wrażeniami z lektury dostępnej w internecie początkowej części tekstu podzieliłem się szybko z osobami śledzącymi mój profil firmowy na Facebooku i zamierzałem na tym poprzestać. Szybko jednak pragnienie dalszej liczby podobnych przeżyć wzięło górę, a owocem 6-złotowej inwestycji w pełną wersję artykułu oraz czasu poświęconego na jej lekturę jest niniejszy wpis.

Normalnie każda publikacja dotycząca problematyki nadużyć niezmiernie mnie cieszy, ale tekst zamieszczony w „Edukacji Prawniczej” – przynajmniej w jego części dotyczącej tego zjawiska – woła w mojej ocenie o pomstę do nieba. Ponieważ jednym z zadań, jakie stawiam przed serwisem Fraud IQ, jest szerzenie wiedzy na temat nadużyć gospodarczych oraz sposobów ich zwalczania, a wspomniany tekst miał najwyraźniej służyć podobnemu celowi, za niezbędne uważam podjęcie polemiki z jego zapisami.

Czytaj dalej »


Ocena dotychczasowych standardów AML/CFT i ich wdrożenia

Data: 24 kwietnia 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesujący raport dotyczący kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ujrzał światło dzienne w I kwartale tego roku. Zatytułowany jest „Global Surveillance of Dirty Money – Assessing Assessments of Regimes to Control Money Laundering and Combat the Financing of Terrorism” (w wolnym tłumaczeniu: “Globalny nadzór nad brudnymi pieniędzmi – ocena ocen systemów prawnych mających na celu kontrolę prania pieniędzy oraz zwalczanie finansowania terroryzmu”). Jego autorem są członkowie Centrum Prawa i Globalizacji, będącego swoistym think-tankiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Illinois oraz American Bar Foundation.

Autorzy przeanalizowali ewaluacje systemów AML/CFT w 150 krajach z lat 2004-2013, dokonywane głównie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale także jego partnerów (w tym Financial Action Task Force), próbując odpowiedzieć na pytanie, jaką rzeczywistą wartość dodaną niosły ze sobą działania weryfikacyjne MFW. Wprawdzie konkretne ustalenia z zawartości raportu można interpretować różnie, ale bez dwóch zdań końcowa ocena nie jest dla ekspertów Funduszu pozytywna. Dlaczego?

Czytaj dalej »