Koncepcja obowiązkowej rotacji audytorów napotyka chłodne przyjęcie w USA i UE

Data: 22 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Błędy i zaniedbania firm audytorskich są bezpośrednią przyczyną, dla których światowe nadzory finansowe rozważają wprowadzenie obowiązku okresowej zmiany firm audytorskich przez podmioty podlegające badaniu. Tego rodzaju przymus ma z założenia zwiększać staranność, niezależność i obiektywizm audytorów oraz  zawodowy sceptycyzm i ostrożność, a w rezultacie – jakość całego audytu. Pozwolić ma także na unikanie presji klienta wywieranej na audytora w celu zaakceptowania przedstawionych sprawozdań pod groźbą nie skorzystania z jego usług w kolejnym okresie.

Jako pierwszy z taką koncepcją wyszedł – jak można się domyślić, nadzór amerykański pod postacią Public Company Accounting Oversight Board. Jedną z bezpośrednich przyczyn, jakie wpłynęły na pomysł PCAOB, były opisywane przeze mnie wcześniej wyniki inspekcji projektów badania sprawozdań finansowych prowadzonych przez uprawnione do tego amerykańskie podmioty.

Czytaj dalej »


Dla firm audytorskich nadchodzą kolejne ciężkie dni

Data: 22 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Zła passa firm audytorskich trwa. We wtorek agencja Reuters podała, że amerykańska Public Company Accounting Oversight Board opublikowała wyniki inspekcji audytów sprawozdań finansowych prowadzonych w 2010 roku przez jedną z firm „Wielkiej Czwórki” – Deloitte.

Raport jest druzgocący dla Deloitte’a, bo PCAOB ujawniła, że ma zastrzeżenia do 26 projektów z 58 kontrolowanych! W porównaniu do roku 2009 wzrost jest znaczny, ponieważ wtedy zastrzeżenia wniesiono „tylko” do 15 z 75 audytów.

Zarzuty PCAOB są poważne, ponieważ dotyczą w szczególności nie uzyskania przez firmę odpowiednich i wystarczających danych i dokumentów, które w adekwatny sposób uzasadniałyby wydaną opinię na temat sprawozdania finansowego, jak również braku przeprowadzenia pewnych wymaganych procedur kontrolnych. Co więcej, w przypadku szczególnie jaskrawych zaniedbań Deloitte, Rada zadecydowała, że opóźni ich ujawnienie o rok – zapewne w celu powstrzymania potencjalnych negatywnych zjawisk związanych z firmami, których badania dotyczyły (choćby gwałtownego spadku kursów ich akcji).

Czytaj dalej »


Dziesiątka spraw korupcyjnych roku 2011

Data: 21 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Znany w światku antykorupcyjnym publicysta Thomas Fox, redagujący FCPA Compliance and Ethics Blog, a także często publikujący swoje artykuły w serwisie The FCPA Blog, opublikował właśnie swoje zestawienie Top 10 przypadków działań antykorupcyjnych w roku 2011.

Oczywiście wymienia on przypadki ścigane na mocy amerykańskiego Foreign Corrupt Practices Act, ale biorąc pod uwagę, że zasięg obowiązywania tego aktu nie jest ograniczony do spółek „rdzennie” amerykańskich, a w dodatku postępowania w jego ramach można zaliczyć z pewnością do najbardziej spektakularnych, można śmiało uznać jego zestawienia za całkiem reprezentatywne dla całego świata.

Czytaj dalej »


COSO publikuje wersję roboczą zaktualizowanej struktury ramowej kontroli wewnętrznej

Data: 19 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Warto wspomnieć, że w dniu dzisiejszym COSO opublikowało wersję roboczą swojego flagowego dokumentu Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa. Jest to dokument przeznaczony do dyskusji, a czas przeznaczony na zgłaszanie ewentualnych uwag mija 31 marca 2012 roku. Zatem zaktualizowana wersja powinna ukazać się jeszcze w tym samym roku, po równo 20 latach od jej pierwotnej wersji. Jak twierdzą przedstawiciele COSO, kluczowe zasady dokumentu nie uległy zmianie, ale zmodyfikowano zalecenia pomagające w uzyskaniu efektywnego systemu kontroli wewnętrznej. Dokument jest teraz zorganizowany w formie 17 podstawowych zasad, których implementacja ułatwi nam utrzymanie skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej. Warto zwrócić uwagę, że uwypukleniu w tej edycji dokumentu uległo ryzyko nadużyć!


Wyniki badania ubytków w handlu detalicznym – niemal 80% to wynik kradzieży

Data: 19 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Amerykański instytut Centre for Retail Research, zajmujący się badaniami zjawisk w sektorze handlu i usług detalicznych, we współpracy z firmą Checkpoint, opublikowały właśnie najnowszą, piątą, edycję swojego badania poświęconego problemowi przestępczości w sektorze handlowym – Global Retail Theft Barometer 2011. Jak na razie dostępne są tylko najważniejsze wyniki, a całość będzie opublikowana już tradycyjnie w czasie późniejszym na stronie internetowej badania.

Badanie zostało przeprowadzone na niemal 1.200 sprzedawcach z 43 krajów. Formy przestępczości ujęto w czterech obszarach: kradzieże popełniane przez klientów, kradzieże popełniane przez pracowników, błędy i pomyłki oraz niedoskonałości procesu dostawy, przy czym na kradzieże przypada niemal 80% całości strat (odpowiednio 43,2$ dla kradzieży popełnianych przez klientów i zorganizowane grupy oraz 35,0% dla kradzieży pracowniczych).

Czytaj dalej »