Uprawnienia decyzyjne i pozycja zawodowa ułatwiają nadużycia

Data: 28 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Badania nad przestępczością białych kołnierzyków wskazują, iż sprawcami bardziej dotkliwych finansowo incydentów są zazwyczaj członkowie średniej i wyższej kadry zarządzającej. Jak pokaże opisywany dziś przypadek, jest im łatwiej nie tylko ze względu na pozycję w firmie i możliwość obejścia wielu kontroli wewnętrznych, ale również mogą oni posłużyć się swoją pozycją zawodową w celu manipulacji innymi osobami / instytucjami do osiągnięcia niezgodnych z prawem celów.

W ostatnich dniach ujawniono przypadek z amerykańskiego stanu Arkansas. Kelly Harbert, pełniąca rolę starszego wiceprezesa odpowiedzialnego za kredyty i pożyczki w One Bank & Trust, przyznała się do wielokrotnych przypadków nadużyć, prania pieniędzy oraz kradzieży tożsamości.

Czytaj dalej »


Korupcja gospodarcza w Watykanie

Data: 27 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Kościół również nie jest wolny od nieprawidłowości. Reuters donosi o skandalu korupcyjnym w Watykanie. Całą sprawę zbadała ekipa włoskich dziennikarzy śledczych i zaprezentowała w programie „The Untouchables”. W jego trakcie ujawniono m.in. listy na ten temat, jakie były zastępca gubernatora Watykanu, arcybiskup Carlo Maria Vigano, wysyłał do swoich zwierzchników, w tym do Papieża Benedykta XVI.

Watykan wydał już oświadczenie, w którym skupił się na krytyce metod zastosowanych przez dziennikarzy przy rozpracowywaniu sprawy. Jednocześnie jednak przyznał, że listy są autentyczne i wyraził „ubolewanie nad ujawnieniem zastrzeżonej korespondencji”.

Czytaj dalej »


Nadużycia na niezrealizowanych polisach na życie

Data: 26 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Kolejna ciekawa sprawa rozpoczęła się właśnie na rynku amerykańskim. Tym razem dotyczy ona jednak nie rynku bankowego, ale ubezpieczeniowego. Zasadniczy przedmiot jest jednak ten sam – bezpodstawne wzbogacenie się.

Sprawa dotyczy dwóch gigantów ubezpieczeniowych – MetLife oraz Prudential Financial, które oskarżane są o bezprawne przywłaszczenie sobie środków z niewypłaconych polis na życie.

Czytaj dalej »


Wykorzystanie monitoringu GPS w śledztwach ograniczone

Data: 26 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesująca decyzja zapadła w poniedziałek w Sądzie Najwyższym USA – mianowicie uznano, że policja potrzebuje nakazu sądowego do śledzenia osób za pośrednictwem nadajnika GPS. Jak uzasadnił to sędzia SN, Antonin Scalia, tego typu działania „stanowią formę przeszukania”…

Wyrok dotyczył przypadku zamocowania urządzenia namierzającego do samochodu śledzonej osoby, ale jego oddziaływanie rozciąga się także na obszary pokrewne, jak choćby wykorzystywanie GPS-ów wbudowanych w smartfony.

Czytaj dalej »


Czy pewność siebie determinuje skłonność do nadużyć?

Data: 25 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

 

Powstało wiele opracowań, opisujących statystyczny profil przestępcy korporacyjnego. Są one powszechnie dostępne i szeroko komentowane na seminariach i konferencjach poświęconych problemowi nadużyć. O ile niewątpliwie dostarczają one cennych informacji badawczych, to dla przeciętnej osoby zajmującej się przeciwdziałaniem nieprawidłowościom ich przydatność praktyczna jest ograniczona.

Z perspektywy takiej osoby, znacznie bardziej pragmatyczne wydaje się zainteresowanie innym aspektem przestępczości korporacyjnej – psychiką sprawcy. Ten obszar jest równie szeroko badany, ale rezultaty tych badań nie są tak powszechnie znane, jak wspomniane wyżej profile sprawców. Tymczasem, warto zastanowić się, czy to właśnie nie wiedza o pracy umysłów sprawców nadużyć jest bardziej przydatna w codziennej praktyce – bo niewątpliwie pozwala ona przewidzieć pewne tendencje oraz odpowiednio zaprojektować mechanizmy kontrolne.

Czytaj dalej »