Skutki źle prowadzonych postępowań wyjaśniających

Data: 2 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających podejrzenia lub przypadki łamania prawa wymaga szeregu twardych i miękkich kwalifikacji i umiejętności. Niewłaściwe przeprowadzenie takiego postępowania niesie ze sobą wiele ryzyk, wystarczy wspomnieć jedynie zniszczenie materiału dowodowego, pominięcie istotnych aspektów sprawy, brak możliwości zabezpieczenia / odzyskania utraconych środków, czy wreszcie zlekceważenie sprawy wskutek niedoszacowania związanego z nią ryzyka.

W specyficznych przypadkach może okazać się, że brak należytej staranności w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego staje się przestępstwem samym w sobie. Oczywiście nie dotyczy to ogółu przypadków nieprawidłowości, ale tych wybranych kwestii, które są regulowane przez prawo. Należy do nich na przykład równe traktowanie w zatrudnieniu, o czym w ostatnich dniach boleśnie przekonał się gigant stalowy ArcelorMittal.

Czytaj dalej »


Znowelizowane zalecenia Komitetu Bazylejskiego dot. funkcjonowania audytu wewnętrznego w bankach

Data: 1 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego wydał 28 czerwca zaktualizowaną wersję jednego ze swoich ważniejszych dokumentów, dotyczącego zaleceń co do organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego w bankach. Od publikacji poprzedniej wersji dokumentu (w grudniu 2001 roku) sporo zmieniło się w środowisku gospodarczym i regulacyjnym, w jakim przychodzi funkcjonować współczesnym bankom, najwyższa zatem pora na odświeżenie zaleceń dotyczących funkcjonowania ich wewnętrznej jednostki nadzorczej.

Oczywiście na łamach Fraud IQ nie będziemy zajmować się całym znowelizowanym dokumentem, a odniesiemy się jedynie do sposobu ujęcia w nim ryzyka nadużyć. Czy w świetle kryzysu finansowego (do którego Komitet bezpośrednio odwołuje się w komunikacie prasowym) i powiązanych z nimi bezpośrednich nadużyć, a w najlepszych przypadkach naginania norm moralnych, Komitet Bazylejski zaleca audytorom i Komitetom Audytu jakieś szczególne kroki do podjęcia względem ryzyka nadużyć?

Czytaj dalej »


Barclays ukarany za manipulację stopami LIBOR i EUROIBOR

Data: 29 czerwca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Amerykańscy i brytyjscy regulatorzy rynku finansowego potwierdzili zmowę banków w zakresie ustalania stóp procentowych LIBOR i EUROIBOR. Na razie ukarany został jedynie brytyjski Barclays, ale w śledztwo prowadzone wspólnie przez nadzory amerykański, europejskie i japoński, włączonych jest znacznie więcej banków z całego świata.

Na Barclaysa zostały nałożone aż trzy kary finansowe w łącznej wysokości przekraczającej równowartość 450 milionów dolarów – przez brytyjską Financial Services Authority (85 milionów USD ~ 59,5 miliona funtów) oraz amerykańskie Commodity Futures Trading Commission (200 milionów USD) i Department of Justice (160 milionów USD).

Kara nałożona na brytyjski bank jest prawdopodobnie jedynie wstępem do sankcji nakładanych przez regulatorów na pozostałych uczestników procederu, wśród których warto wymienić takie giganty finansowe jak Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, HSBC, Credit Suisse czy UBS.

Czytaj dalej »


Lato czasem łowów na przestępców korporacyjnych

Data: 27 czerwca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Jednym z powszechnych sposobów odkrywania nadużyć w firmach jest ich ujawnienie w czasie, kiedy sprawa przebywa z różnych powodów poza firmą – może to być urlop, choroba czy też inna okoliczność życiowa. Niestety statystyki sposobów wykrywania nadużyć nie umieszczają takich zdarzeń w osobnej kategorii – zwykle można je znaleźć pod etykietką „przypadek”, „nadzór kierowniczy”, „audyt wewnętrzny” i wielu innych. Niemniej jednak osoby zajmujące się na co dzień tematyką przestępczości korporacyjnej doskonale wiedzą, że w okresie letnich wakacji ich szanse na ujawnienie nieprawidłowości znacząco wzrastają.

Dlaczego tak się dzieje? Sprawcy nadużyć robią wszystko, co możliwe, aby ich przestępczy proceder nie wyszedł na jaw. Jednym ze służących temu działań (i zarazem jednym z powszechnym symptomów nadużyć) jest ciągła obecność w pracy, unikanie zwolnień chorobowych, dni wolnych i dłuższych urlopów. Mimo bowiem ukrywania swojej działalności, wolą oni być na miejscu i mieć pieczę nad swoim zakresem obowiązków (w tym nad jego nieujawnioną częścią) tak, aby zapobiec konieczności czasowego przejęcia przez inną osobę ich zadań, a tym samym narażenia się na wykrycie nieautoryzowanej działalności.

Czytaj dalej »


Zwiększenie poziomu zabezpieczeń serwisu

Data: 27 czerwca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Ponieważ w serwisie Fraud IQ coraz większą aktywność wykazują boty spamowe, zdecydowałem się na dodanie kilku zabezpieczeń, które nie wpłyną na funkcjonalność serwisu, a jednocześnie pozbawią Czytelników wątpliwej przyjemności obcowania z reklamami różnych cudownych specyfików i okazji biznesowych, które zapychają także nasze skrzynki pocztowe. Zmiany polegają przede wszystkim na dodaniu zabezpieczeń typu captcha oraz bazy zabronionych adresów IP.

Dostęp do serwisu będzie podlegał kontroli adresów IP, które będą weryfikowane w oparciu o kilka popularnych serwisów gromadzących dane o źródłach spamu, a także o wewnętrzną bazę danych, zasilaną informacjami przekazywanymi przez pluginy antyspamowe serwisu. Dodatkowo do wewnętrznej bazy danych będą dopisywane adresy IP osób, które nie przejdą weryfikacji zabezpieczeń przy rejestracji w serwisie lub wypełnianiu formularza kontaktowego.

Czytaj dalej »