O autorze

AuthorMikołaj Rutkowski – posiada niemal 15-letnie doświadczenie w audycie, kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem nadużyć. W trakcie tego okresu pracował dla kilku firm z różnych branż, dzięki czemu zyskał bogate doświadczenie branżowe i szeroki kontekst biznesowy, a także unikalne połączenie doświadczenia operacyjnego i doradczego. Jego profil zawodowy obejmuje audyt finansowy, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem oraz dochodzenia korporacyjne.

W ramach swojej pracy szczególną uwagę skupia na procesach i mechanizmach kontrolnych, nakierowanych na zapobieganie i wykrywanie nadużyć gospodarczych oraz optymalizację mechanizmów kontroli wewnętrznej. Prowadzi i nadzoruje liczne postępowania wyjaśniające przypadki przestępstw i nadużyć, a także kieruje projektami usprawniającymi i optymalizującymi procesy pod kątem implementacji mechanizmów mających na celu skuteczną ochroną przed nieprawidłowościami.

Aktualnie prowadzi własną praktykę doradczą fraudit, specjalizującą się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć oraz świadczącą usługi audytu śledczego. Oferta fraudit stanowi profesjonalną alternatywę dla firm poszukujących wsparcia w zakresie problematyki nadużyć gospodarczych na rynku zdominowanym aktualnie przez wielkie firmy doradcze.

Przed rozpoczęciem działalności na własny rachunek, pracował jako menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć firmy doradczej Ernst & Young, zarządzając audytami śledczymi oraz projektami doradczymi z szeroko rozumianej kategorii nieprawidłowości korporacyjnych dla wiodących firm sektora finansowego i komercyjnego w Polsce i Europie Wschodniej

Wcześniej stworzył i przez niemal trzy lata z sukcesem kierował Departamentem ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Fortis Banku Polska SA (obecnie BNP Paribas Bank Polska SA). W swojej karierze zawodowej pracował także dla dwóch innych firm doradczych “Wielkiej Czwórki”, a także dla przedsiębiorstw z branży technologicznej – Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatora sieci T-Mobile) oraz General Electric.

Jest członkiem licznych organizacji zawodowych, skupiających profesjonalistów z dziedzin jego specjalizacji, m.in. Association of Certified Fraud Examiners, International Association of Financial Crime Investigators, Association of Ceritified Anti-Money Laundering Specialists, Institute of Internal Auditors, Information Systems Audyt & Control Association oraz Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej.

Posiada szereg międzynarodowych dyplomów zawodowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe z dziedziny audytu, zarządzania ryzykiem nadużyć oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy:

  • Certified Fraud Examiner,
  • Certfied Financial Crime Investigator,
  • Certified Anti-Money Laundering Specialist,
  • Certified Computer Examiner,
  • Certified Internal Auditor,
  • Certified Financial Services Auditor,
  • Certified in Control Self-Assessment,
  • Certified in Risk Management Assurance,
  • Certifed Information Systems Auditor,
  • GRC Professional.

Jest częstym wykładowcą na krajowych i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć, przeciwdziałania praniu pieniędzy, audytu wewnętrznego oraz compliance.

W latach 2011-2013 pełnił funkcję prezesa polskiego oddziału międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners), zrzeszającego osoby zawodowo zajmujące się zapobieganiem i wykrywaniem oszustw oraz nadużyć gospodarczych.

Ryzyko nadużyć jest także jedną z jego pasji pozazawodowych, czego przejawem jest niniejszy serwis.