Błąd audytora nie ujawnił oczywistego nadużycia

Data: 29 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesujący z punktu widzenia audytorów śledczych (i nie tylko) wyrok zapadł w ostatnich dniach w nowojorskim sądzie federalnym. Oddalono bowiem pozew akcjonariuszy przeciwko firmie audytorskiej Moore Stephens, zarzucający tej ostatniej poważne zaniedbanie związane z badaniem sprawozdań finansowych chińskiej firmy Puda Coal, notowanej na amerykańskiej NYSE.

Wydaje się, że rozstrzygnięcie przeszło zupełnie niezauważone, ale nie sposób oprzeć się wrażeniu, że stanowi ono niebezpieczny precedens dotyczący odpowiedzialności audytorów finansowych w ogóle, nie tylko pod kątem ich odpowiedzialności za ujawnianie nadużyć. W tej kwestii standardy są różne i niniejszy wpis nie ma na celu rozstrzyganie wyższości amerykańskich Statements on Auditing Standards, polskich Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, czy też mających w tym przypadku zapewne również zastosowanie standardów obowiązujących w Hong-Kongu. Ma za to skłonić do refleksji nad zaskakującą konkluzją, do jakiej doszła sędzina Katherine B. Forrest.

Czytaj dalej »


Porcja dezinformacji antyfraudowej dla MSP

Data: 23 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

W ostatnich tygodniach można zaobserwować wzmożone zainteresowanie dziennikarzy tematem nadużyć gospodarczych, aczkolwiek bardziej stosownym określeniem byłoby tutaj „potencjalnym zatrudnieniem w sektorze przeciwdziałania nadużyciom”. Niestety, praktycznie wszystkie artykuły, jakie na ten temat wpadły mi w ręce, koncentrują się na ślepej radości z kreowania nowych miejsc pracy, pomijając meritum.

Na szczęście poziom merytoryczny tekstów nie jest już tak zatrważający, jak opisywany w ostatnim czasie na łamach Fraud IQ artykuł z „Edukacji Prawniczej”, ale przełomu nie widać. Pozwolę sobie wziąć na warsztat artykuł z dzisiejszego wydania „Gazety Prawnej”, zatytułowany – a jakże – „Speca od afer przyjmę”. Teoretycznie wszystko jest w porządku, ale…

Czytaj dalej »


Nadużycia pracownicze drogą do bankructwa

Data: 21 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Kiedy przy różnych okazjach wspominam, iż w krańcowych przypadkach nadużycia mogą doprowadzić do bankructwa firmy, która padła ich ofiarą, często spotykam się ze spojrzeniami (i nie tylko) mówiącymi “A toś pan sobie powiedział…”. Drążąc temat głębiej, dowiaduję się, że nie ma możliwości, aby korporacyjni oszuści ukradli z firmy wszystko. To prawda. Tylko czy rzeczywiście do upadku firmy niezbędne jest, aby nie posiadała nic? Czy na przykład nie wystarczy zaciągnięcie w jej imieniu gigantycznych zobowiązań? Wieloletnie fałszowanie sprawozdawczości finansowej, ukrywające rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa? Sabotowanie jej infrastruktury w sposób uniemożliwiający działanie operacyjne? Albo – tak jak w dzisiejszym przypadku – po prostu utrata płynności?

Zauważmy, że tego rodzaju zagrożenie dotyczy przede wszystkim firm małych i średnich, a więc tych, które zwykle nie inwestują w bezpieczeństwo finansowe, uważając, iż mają bardziej istotne z ekonomicznego punktu widzenia sprawy. Opisana poniżej sprawa może stanowić przyczynek do dyskusji, czy taka teza rzeczywiście jest uzasadniona.

Czytaj dalej »


Pozorny dowcip z drugim dnem

Data: 15 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Dotychczas sceptycy bitcoina zwracali uwagę opinii publicznej przede wszystkim na zagrożenia związane z wykorzystaniem tej wirtualnej waluty do celów prania pieniędzy. Tymczasem pomysłowi oszuści nie spoczywają na laurach i wymyślają coraz to nowe „zastosowania” dla bitcoina, które to oczywiście mają tejże waluty przysporzyć przede wszystkim właśnie im. W sukurs przychodzi im przede wszystkim anonimowość oferowana przez nią anonimowość.

W ostatnich dniach internet obiegła interesująca fotografia (patrz niżej), zamieszczona na Facebooku przez właściciela pizzerii 900 Degrees Neapolitan ze stanu New Hampshire i przedstawiająca – zgodnie z nagłówkiem – „Zawiadomienie o wymuszeniu”… I nie jest to pomyłka, jako że zawartość pisma potwierdza intencje jego autora. Otrzymanie identycznych w treści listów potwierdzili także inni właściciele lokali gastronomicznych ze Stanów Zjednoczonych. O ile „Zawiadomienie” dotarło do nich drogą tradycyjną, to spełnienie zawartych w nim warunków wymaga już udania się online.

Czytaj dalej »


Fetysz 5%

Data: 8 lipca 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

5% – od kilku lat wartość ta bije nas po oczach i uszach, kiedy tylko przychodzi nam zetknąć się z problematyką nadużyć gospodarczych w formie wykładu, prezentacji, artykułu itp. Wartość ta, podawana co dwa lata przez Association of Certified Fraud Examiners w „Raporcie do narodów na temat nadużyć pracowniczych”, jest bezkrytycznie cytowana i przytaczana przez szerokie grono osób, zarówno zawodowo związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej, jak i kompletnych laików w tym zakresie. Nie umniejszając nic znaczeniu tego wskaźnika, uważam jednak, że warto spojrzeć na niego nieco krytycznie i zastanowić się, jaką tak naprawdę wiedzę on nam przynosi.

ACFE nie odsłania publicznie zbyt wielu informacji na temat sposobu kalkulacji i ujęcia wyników swoich badań, ale wszyscy, którzy na przestrzeni ostatnich lat mieli okazję w nich uczestniczyć (siłą rzeczy mowa tutaj jedynie o osobach legitymujących się kwalifikacjami CFE), a także zadali sobie trud sięgnięcia po szczątkowe informacje opisane na podstronie „Metodologia” serwisu z Raportem, mogą pokusić się o pewną interpretację. Czytelnikom Fraud IQ przedstawiam zatem moje przemyślenia dotyczące magicznych 5%.

Czytaj dalej »