Jeszcze ciepły Report to the Nations A.D. 2014

Data: 21 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Sporządziwszy poprzedni wpis na Fraud IQ, nie dane mi było spocząć na laurach, jako że dokładnie w tym samym czasie w serwisie Association of Certified Fraud Examiners opublikowało tegoroczną edycję Raportu do narodów. Jako że tego rodzaju informacji nie może na Fraud IQ zabraknąć, niniejszym biorę się ponownie do pracy.

Oczywiście tradycyjnie już rozpocząć należy od kluczowego wskaźnika każdej edycji Raportu, tj. szacowanej procentowej wysokości straty ponoszonej przez przedsiębiorstwa na skutek nadużyć pracowniczych – trzeci raz z rzędu uczestnicy badania określili go na 5%. Czy oznacza to swoistą stagnację w problemie? W mojej ocenie – nie. Ze statystyki uczestników badania wynika bowiem, że tradycyjnie dominowali wśród nich rezydenci Stanów Zjednoczonych (57%), gdzie problem ten jest stosunkowo dobrze rozpoznany. Tymczasem respondenci z Europy Wschodniej, wrzuceni zresztą do jednego worka z byłymi republikami radzieckimi zlokalizowanymi w Azji, stanowili tylko 5% uczestników. Tym samym nawet duże zmiany danych w naszym regionie miałyby niewielki wpływ na całość raportu. Ot, uroki statystyki…

Czytaj dalej »


O nadużyciach bez zrozumienia

Data: 21 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Spokój tego słonecznego majowego dnia zaburzyła mi lektura artykułuAudyt śledczy – odpowiedzialność za rzetelność sprawozdania finansowego na gruncie ustawodawstwa polskiego”, poświęconego w dużej mierze nadużyciom gospodarczym, zamieszczonego w ostatnim numerze „Edukacji Prawniczej”, miesięcznika wydawanego przez wydawnictwo C.H. Beck. Wrażeniami z lektury dostępnej w internecie początkowej części tekstu podzieliłem się szybko z osobami śledzącymi mój profil firmowy na Facebooku i zamierzałem na tym poprzestać. Szybko jednak pragnienie dalszej liczby podobnych przeżyć wzięło górę, a owocem 6-złotowej inwestycji w pełną wersję artykułu oraz czasu poświęconego na jej lekturę jest niniejszy wpis.

Normalnie każda publikacja dotycząca problematyki nadużyć niezmiernie mnie cieszy, ale tekst zamieszczony w „Edukacji Prawniczej” – przynajmniej w jego części dotyczącej tego zjawiska – woła w mojej ocenie o pomstę do nieba. Ponieważ jednym z zadań, jakie stawiam przed serwisem Fraud IQ, jest szerzenie wiedzy na temat nadużyć gospodarczych oraz sposobów ich zwalczania, a wspomniany tekst miał najwyraźniej służyć podobnemu celowi, za niezbędne uważam podjęcie polemiki z jego zapisami.

Czytaj dalej »


Specyficzny typ oszustów – „altruiści”

Data: 15 maja 2014 | Autor: | Brak komentarzy »

Publikowane dotychczas na łamach Fraud IQ kazusy w większości dotyczyły stosunkowo prozaicznych motywów sprawców nadużyć pracowniczych – wyprowadzone z firm pieniądze przeznaczali oni przede wszystkim na własne bieżące potrzeby, ewentualnie na „podniesienie standardu życia”, co de facto sprowadza się do tego samego, aczkolwiek w bardziej ekskluzywnym wydaniu. W opisywanej dziś sprawie zdecydowana większość sprzeniewierzonych środków przeznaczona została na cele społeczne.

Niestety, w tym konkretnym przypadku sprawcom daleko było do legendy Janosika, ponieważ ich ofiarą padło centrum pomocy dla niepełnosprawnych dzieci, Island Child Development Center (ICDC). Jego zadaniem jest wspieranie edukacji ortodoksyjnych Żydów w wieku 3-5 lat pochodzących ze społeczności nowojorskiej. W ciągu 7 lat swojego działania szajka czterech zarządzających centrum, w tym rabin, sprzeniewierzyła niemal połowę z 27-milionowego budżetu placówki za ten okres, tj. aż 12,4 miliona dolarów. Co gorsza, w ich gronie był także audytor ICDC…

Czytaj dalej »