Międzynarodowy słownik korupcji

Data: 12 lipca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Brytyjskie BBC opublikowało interesujące i jednocześnie zabawne zestawienie popularnych określeń, używanych na świecie jako nazwa łapówki. Okazuje się, że kreatywność poszczególnych społeczeństw w tym zakresie dorównuje prawdopodobnie pomysłowości przestępców korporacyjnych na nowe metody wyprowadzania aktywów z firmy.

Ponieważ badacze włożyli już mnóstwo pracy w zebranie niezbędnego materiału, wyjaśnienie jego etymologii, jak i jego przełożenie na język angielski, nie chcę dodatkowo zaciemniać znaczenia wszystkich określeń, przekładając je dodatkowo na język polski. Pozwolę sobie zatem przytoczyć artykuł praktycznie w całości, szczególnie, że zawartość poszczególnych paragrafów jest bogatsza niż sugerowałyby to ich nagłówki. Na koniec wpisu przytaczam także rodzime słowa związane z korupcją. Z jakimi zatem terminami możemy spotkać się w różnych językach?

Czytaj dalej »


Padł kolejny rekord wypłaty dla whistleblowera

Data: 8 lipca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

No i doczekaliśmy się kolejnej rekordowej wypłaty dla whistleblowera, a raczej należałoby powiedzieć, że sądowego orzeczenia o tej wypłacie. Poprzedni rekord w postaci okrągłego miliona dolarów, należący do Glena i Karen Kaiser, został właśnie niemal podwojony. Kwota 1,8 miliona dolarów powędruje do Richarda Priema z Science Applications International Corp. (SAIC) za ujawnienie zawyżania cen za usługi szkoleniowe świadczone w ramach rządowego programu Weapons of Mass Destruction First Responder Program.

Program został wdrożony przez Kongres w 1998 jako reakcja na zamach w Oklahoma City z 1995 r. Jego celem jest szkolenie osób (tzw. first responders – medyków, strażaków, policjantów itp.) zaangażowanych w obsługę incydentów, w których użyta została broń masowego rażenia. Jest on w całości finansowany przez władze państwowe. Jak można się domyślić, środki na ten cel wędrują do różnego rodzaju ośrodków akademickich i szkoleniowych, które nierzadko do bezpośredniego świadczenia usług wykorzystują poddostawców. Tak było i w tym przypadku.

Czytaj dalej »


Przedstawiciele pokoleń X i Y a etyka

Data: 5 lipca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Przeglądając media stosunkowo często spotykamy się z pesymistycznymi portretami nowych generacji – pokolenia X i pokolenia Y. Ich przedstawicielom zarzuca się konsumpcjonizm, minimalizm w wysiłku, oportunizm, egoizm, a nierzadko wręcz nihilizm moralny. Nie można zapomnieć również o modnym ostatnio określeniu „anomia pracownicza”. Wszystko to sprawa, że podświadomie lokujemy takie osoby w grupie podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o możliwość popełnienia nadużycia pracowniczego. Czy jest to nadmierne uproszczenie, czy też uzasadniona obawa?

Oczywiście na ten temat można znaleźć dużą ilość materiałów z różnorakich badań, ale niewiele jest dokumentów, które wprost odnoszą problem różnic pokoleniowych na etykę pracowniczą. Lukę tę wypełnia opublikowany niedawno suplement do raportu National Business Ethics Survey, opublikowanego przez Ethics Resource Center jeszcze w 2011. Dokument Generational Differences in Workplace Ethics zawiera przegląd postaw i zachowań pracowników w odniesieniu do problemów i sytuacji niezgodnych z zasadami etyki i wywołujących określone dylematy etyczne. Badacze skupili swoją uwagę zarówno na wykrywaniu przypadków nieetycznych zachowań w badanych grupach, jak i na obserwacji, czy dostrzeżone nieprawidłowości są ujawniane i raportowane.

Czytaj dalej »


ISO standaryzuje informatykę śledczą

Data: 1 lipca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Zakusy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, aby ustandaryzować cały świat, dotarły w końcu także do obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć. Na pierwszy ogień poszła tematyka informatyki śledczej. Być może nawet to stwierdzenie jest zbyt daleko idące, jako że przeglądając prace Komitetu Technicznego, zajmującego się tym tematem (ISO/IEC JTC 1/SC 27), oczywiste staje się, że rodowód standardów wywodzi się z obszaru bezpieczeństwa informatycznego, a konkretnie z działki incydent reponse, nie jest zaś samoistnym bytem działki computer forensics.

Fakt pozostaje jednak faktem, że zasady i standardy obowiązujące przy badaniu incydentów bezpieczeństwa w dużej mierze pokrywają się z analizami wykonywanymi przez informatyków śledczych, szczególnie w tych obszarach, w których interesuje nas nie tylko zawartość plików podejrzanego (tzw. custodiana), ale także historia jego działalności na stacji roboczej i w sieci.

Czytaj dalej »


Podziemny „bank pierwszego wyboru” wykluczony z biznesu

Data: 19 czerwca 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Śledczy zajmujący się przestępczością gospodarczą nie są tak poważnymi ludźmi, jak to się może na pierwszy rzut oka wydawać. Bo jak inaczej, niż przejawem humoru, określić założenie konta w banku z następującymi danymi: Joe Bogus (w przybliżonym tłumaczeniu: Jaś Zmyślony), zamieszkały na 123 Fake Main Street (ul. Główna Nieistniejąca 123) w Completely Made Up City, NY (Całkiem Wymyślone Miasto, stan Nowy Jork)? A później realizować przelewy z tytułami w stylu „za kokainę” i „ze skimmingu bankomatów”?

Jak można się domyślić, działanie śledczego nie było czystą kpiną, ale miało na celu swoiste przetestowanie uczciwości instytucji, którą sprawdzał. Charakter samej sprawy też nie wywołuje uśmiechu, jako że dotyczyła ona jednej z największych spraw o pranie pieniędzy (prowadzący ją prokuratorzy twierdzą wręcz, że największej) w historii systemu finansowego. Ostrożne szacunki mówią nawet o kwocie 6 miliardów dolarów, milionie klientów i 55 milionach operacji, jakie instytucja przeprowadziła od jej założenia w 2006 r.

Czytaj dalej »