Dla dobra dziecka… Wszystko?

Data: 23 października 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Czytelnicy Fraud IQ przywykli zapewne do tego, że w większości opisywanych kazusów ich sprawy przeznaczają sprzeniewierzone środki na podwyższenie swojego standardu życia, ewentualnie na oddawanie się jakiejś kosztownej pasji. Tymczasem bohater dzisiejszego przypadku znacznie odstaje od tej reguły, jako że przywłaszczone pieniądze przekazywał niemal na cele społeczne. Oczywiście kluczem jest tutaj słowo „niemal”…

Były pracownik Australian Meat Processor Corporation, Greg O’Connor, przez ponad 6 lat praktycznie utrzymywał amatorski klub rugby Menai Roosters. Jak większość klubów amatorskich, także i ta drużyna w dużej mierze polegała na dobrowolnych wpłatach pasjonatów. O’Connor zdeklasował jednak wszystkich. Trenerzy, fizykoterapia, sprzęt, wyjazdy, media – wszystko, na co w danej chwili nie było środków, a było niezbędne dla niezakłóconego funkcjonowania klubu, zapewniane było przez 58-letniego księgowego.

Czytaj dalej »


Walka z korupcją nadal głównie na papierze

Data: 14 października 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Doskonale znana w branży międzynarodowa firm ControlRisks opublikowała wyniki sondażu dotyczącego podejścia do problemu korupcji w firmach. Badanie przeprowadzono na próbie powyżej 300 reprezentantów, z których niemal ¼ pochodziła z Europy, warto zatem rzucić okiem na jego wyniki. A nie napawają one optymizmem…

Zaskakujące są już opinie dotyczące samych zagrożeń korupcyjnych. Aż 58% respondentów wskazało, że największym problemem w ich ocenie są łapówki płacone urzędnikom po to, aby biznes gładko funkcjonował! Nie po to, aby uzyskać jakąś przełomową decyzję, ale po to, aby w ogóle móc sprawnie prowadzić codzienne interesy! Z kolei na obszary, który tradycyjnie najbardziej kojarzą się nam z korupcją, tj. na pozyskiwanie nowych kontraktów oraz wejście na nowe rynki wskazało odpowiednio 29% i 25%. Można zatem powiedzieć, że nadal legalne w wielu krajach facilitation payments mają się dobrze i trudno oczekiwać ich delegalizacji, podążając śladem zapisów chociażby UK Bribery Act. Nawiasem mówiąc, stawiany niejednokrotnie za wzór regulacji antykorupcyjnej amerykański Foreign Corrupt Practices Act tego rodzaju „datki” wyłącza ze swojego reżimu…

Czytaj dalej »


Kryzys a nadużycia – opinia subiektywna

Data: 2 października 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Od czasu, kiedy media oszalały na punkcie panującego na świecie kryzysu, nie ma praktycznie tygodnia, aby nie zostało zadane pytanie w rodzaju „Czy kryzys sprzyja wzrostowi nadużyć?”. Nie spotkałem się jeszcze z odważnym, który na w ten sposób zadane pytanie ośmieliłby się odpowiedzieć inaczej niż „Oczywiście!”, wymieniając jednocześnie jednym tchem szereg sztampowych uzasadnień swojego twierdzenia. Nieświadomy odbiorca takiego materiału oczami wyobraźni widzi już zapewne, jak dookoła niego szerzy się oszustwo i szachrajstwo. Diabeł tradycyjnie tkwi jednak w szczegółach, którym warto się bliżej przyjrzeć.

Na wstępie zauważmy, że wszelkie opinie dotyczące zagrożenia przestępczością gospodarczą są niczym więcej niż właśnie opiniami. Są to szacunki, domysły, oceny, przypuszczenia, czy przeczucia. Zjawisko to nie zostało dotąd precyzyjnie zmierzone z prozaicznych przyczyn:

  • duża część przypadków pozostaje nieujawniona,
  • wśród tych ujawnionych zapewne podobny procent zostaje zamieciony pod przysłowiowy dywan,
  • z kolei wśród tych, które przedrą się do publicznej wiadomości, albo wartości strat nie są podawane, albo też są zbywane stwierdzeniami typu „nieznaczne”, „niematerialne”, „nie mające wpływu na…” itd.

Czytaj dalej »


Weryfikuj weryfikatora, czyli o wywiadowniach gospodarczych

Data: 27 września 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Na łamach Fraud IQ nie pojawiały się jeszcze szersze informacje dotyczące wywiadu gospodarczego. Tymczasem tego typu usługi są powszechnie dostępne i stosunkowo często wykorzystywane w prewencji ryzyka, głównie związanego z kontaktami biznesowymi, ale nie tylko – równie popularne, jeśli nawet nie bardziej, jest korzystanie z wywiadowni gospodarczych w działaniach windykacyjnych. Niejako automatycznie do wywiadu gospodarczego zalicza się także obszar sprawdzeń pracowniczych, czyli weryfikacji kandydatów do pracy. Osobiście uważam, że są to dwie różne kwestie (zwłaszcza pod kątem prawnym), ale niewątpliwie podmioty oswojone z pozyskiwaniem i weryfikowaniem informacji są jak najbardziej predestynowane do świadczenia także takich usług.

Co do przydatności produktów prac wywiadowni gospodarczych słyszałem już wiele, i to niejednokrotnie całkowicie sprzecznych, opinii, i to zarówno od tych, którzy z usług takich korzystali, jak i „teoretyków”, którzy do tej pory takiej okazji nie mieli. O ile tych pierwszych łatwo zrozumieć, bo zapewne oceniają całą branżę przez pryzmat konkretnego podmiotu, z jakim mieli do czynienia (a te są różne…), to ci drudzy wydają się potwierdzać zarzucaną Polakom przywarę, iż znają się oni na wszystkim. Nie o tym jednak mowa, i wpis ten nie ma na celu zachęcenia, ani zniechęcenia do korzystania z usług wywiadu gospodarczego, a jedynie dostarczenie kilku przydatnych informacji.

Czytaj dalej »


Informacje o ryzyku nadużyć w internetowych mediach

Data: 24 września 2013 | Autor: | Brak komentarzy »

Dla Czytelników zainteresowanych szerzej tematyką nadużyć gospodarczych przypominam, że poza serwisem Fraud IQ szereg takich informacji jest publikowanych przeze mnie także w innych kanałach internetowych. Małe zamieszanie może wywołać fakt, iż działają one pod etykietą mojej komercyjnej działalności fraudit. Nie stanowią one jednak medium reklamowego, ale raczej kanał dystrybucji informacji związanych z branżą, w której funkcjonuję. Z pewnością zdecydowana większość Czytelników jest także obecna w głównych mediach społecznościowych, warto zatem rozważyć subskrypcję nowości za ich pośrednictwem. Serdecznie zapraszam!

Facebook           Google Plus           Twitter