Grzywny nałożone przez brytyjskie FSA w 2011 roku

Data: 3 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Brytyjski magazyn „Money Marketing” opublikował w samym końcu 2011 r. zestawienie grzywien w sprawach o wykroczenia popełnionych przez firmy podlegające nadzorowi brytyjskiego Financial Supervisory Authority.

Nie jest ono niestety tak wszechstronne, jak prezentowane przeze mnie kilka dni temu zestawienie kar nałożonych na firmy na mocy Foreign Corrupt Practcies Act, bo zawiera jedynie zdawkową charakterystykę spraw, w których FSA dopatrzyło się nieprawidłowości. Niemniej jednak stanowi cenną wiedzą na temat tego, co jest uważane za niezgodne ze standardami jednego z najbardziej rozwiniętych rynków finansowych świata.

Czytaj dalej »


Sprawa Ferrostaal, czyli Europa też walczy z korupcją

Data: 2 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Większość do tej pory opisywanych na Fraud IQ postępowań antykorupcyjnych dotyczyła Stanów Zjednoczonych. Żeby zatrzeć potencjalne fałszywe wrażenie, że Europa nie walczy z łapówkarstwem, dziś kilka zdań o właśnie zakończonym procesie korupcyjnym w stosunku do niemieckiej firmy Ferrostaal AG.

„Amerykański” pozostał sposób załatwienia całej sprawy – tzn. na drodze ugody sądowej. Zaakceptowana przez strony grzywna nałożona na Ferrostaal wyniosła 140 milionów, a dodatkowe kary grzywny (w sumie 106 tysięcy EUR) oraz pozbawienia wolności w zawieszeniu zostały nałożone na dwóch byłych pracowników firmy. W odróżnieniu jednak od praktyki amerykańskiej, szefostwo Ferrostaal przyznało się do całego procederu, zapewniając jednocześnie o całkowitym odcięciu się od takich praktyk.

Czytaj dalej »


Przedkryzysowy żart na rok 2012

Data: 1 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Ponieważ media wręcz kipią pesymistycznymi prognozami związanymi z drugą falą kryzysu, warto chociaż w tym dniu spojrzeć na niego z przymrużeniem oka. Symptomatyczne, że żarcik powstał jeszcze w 1997 roku…

Dogbert Mutual Fund