Lekarz strażnikiem bezpieczeństwa finansowego pacjenta

Data: 19 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Kilkukrotnie wspominałem już na łamach Fraud IQ o nadużyciach wymierzonych w osoby starsze (m.in tutaj i tutaj). Znaczenie tego problemu z pewnością będzie rosło wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Ważne zatem, aby odpowiednio przeciwdziałać temu zjawisku, w szczególności edukując w tym zakresie osoby starsze, ale także uczulać na problem wszelkie osoby, z jakimi ta grupa wiekowa ma styczność, w szczególności rodzinę, opiekunów, finansistów, urzędników socjalnych oraz lekarzy.

Ciekawe inicjatywy powstają w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych. Można o nich przeczytać m.in. w artykule zamieszczonym na stronie internetowej American Institute of Certified Public Accountants.

Artykuł w szczególności wspomina o specjalnym programie edukacyjnym, skierowanym do lekarzy, pod nazwą Elder Investment Fraud and Financial Exploitation. Został on opracowany przy współpracy szeregu organizacji ochrony zdrowia oraz zarządzania finansami, a oficjalnie jest prowadzony pod egidą organizacji Investor Protection Trust.

Podstawą programu jest założenie, że kondycja finansowa pacjenta znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w stanie jego zdrowia. Wraz z wiekiem i postępującym zmniejszaniem się sprawności psychofizycznej, osoby starsze stają się coraz łatwiejszym celem oszustów, a tym samym rośnie ryzyko, że ich warunki bytowe ulegną pogorszeniu, co z kolei przełoży się na ich stan zdrowia. Celem inicjatywy IPT jest zatem przygotowanie lekarzy do rozpoznawania u swoich pacjentów podejrzeń, że padli oni ofiarą nadużycia finansowego.

Program opiera się zarówno na utożsamianiu określonych objawów fizycznych pacjenta z pogorszeniem jego sytuacji życiowej, jak i z rozszerzonym zakresem wywiadu ogólnego, jaki przeprowadza lekarz przed postawieniem diagnozy. Dostępne materiały zawierają szereg wytycznych oraz przykładowych pytań do zadania pacjentom, które mają pomóc w ustaleniu, czy nie są oni ofiarą oszustów finansowych. Opisują one także podstawowe zagrożenia, na jakie narażone są oszczędności osób starszych, oraz sposoby przekazywania informacji o swoich podejrzeniach do odpowiednich władz.

Trzeba przyznać, że inicjatywa jest godna najwyższej pochwały i pozostaje jedynie mieć nadzieję, że zasięgiem swoim obejmie ona jak najszerszą grupę medyków. Warto także zauważyć, że nie bez znaczenia dla jej skuteczności jest fakt, że jej realizacja ma miejsce w szczególnym typie społeczeństwa, jakim jest społeczeństwo amerykańskie, cechujące się dużym poczuciem odpowiedzialności społecznej.Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.