Konflikt interesów w szwajcarskim banku narodowym

Data: 5 stycznia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Szwajcarskie banki komercyjne już dość dawno utraciły prestiż związany z tajemnicą bankową i brakiem nieprawidłowości w działaniu. Teraz twarz traci też Narodowy Bank Szwajcarii. Serwisy agencyjne podały dzisiaj, że żona szefa Rady Zarządzającej banku, Philippa Hildebranda wykorzystała poufną informację o kierunku polityki walutowej banku.

Pani Hildebrand, będąca w przeszłości dealerką walutową, 16 sierpnia 2011 roku zakupiła na prywatny rachunek rodziny  ponad pół miliona dolarów za 400 tysięcy franków. Ta zyskowna transakcja „przypadkowo” zbiegła się z decyzją banku centralnego o zahamowaniu aprecjacji franka poprzez sztywne powiązanie jego kursu z euro. W momencie zakupu, decyzja o zmianie polityki walutowej znana była tylko najwyższym władzom banku.

Po mniej więcej dwóch miesiącach, kiedy frank stracił na wartości, pani Hildebrand dokonała operacji odwrotnej, sprzedając dolarów, ale już za 475 tysięcy franków. W tym czasie bowiem bank centralny zwiększył płynność rynkową franka i ustawił minimalny kurs wymiany w stosunku do euro na 1,20 franka. Pozwoliło to zatem rodzinie Hildebrandów zarobić netto 75 tysięcy franków.

W odpowiedzi na ujawnienie sprawy, bank opublikował tajny do tej pory kodeks etyczny obowiązujący jego kadrę. Ujawniono także raport firmy PricewaterhouseCoopers, której zlecono zbadanie sprawy. Zgodnie z nim, pani Hildebrand zgłosiła transakcję mężowi 17 sierpnia, na dzień przed ogłoszeniem przez bank centralny Szwajcarii decyzji płynnościowej. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, cała operacja została formalnie przeprowadzona prawidłowo. PwC określił ją jako „delikatną”, ale legalną.

Sama żona szefa banku złożyła oficjalne oświadczenie, w którym powoływała się na swoją karierę dealerki. Twierdzi ona, że decyzję o zakupie podjęła po obserwacji rynku, na którym kurs dolara kształtował się na bardzo niskim poziomie. Określiła go nawet jako „absurdalnie tani”. Biorąc jednak pod uwagę, że decyzja została upubliczniona po pierwszej operacji, ale podjęta co najmniej kilka dni wcześniej, pytania o insider trading pozostają dla mnie otwarte.Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.