Greed is not good, czyli Gordon Gekko w służbie FBI

Data: 28 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Większość z Czytelników pamięta zapewne film Olivera Stone’a Wall Street, w którym finansista Gordon Gekko, grany przez Michaela Douglasa, wypowiada słynne słowa “greed is good”*. To krótkie zdanie stało się swoistym mottem, a sam Gekko symbolem, przytaczanymi przez media opisujące przypadki nadużyć na rynku finansowym.

Do tego symbolu, aczkolwiek przedstawionego w całkowicie innym świetle, postanowiło się odwołać FBI w kampanii społecznej, skierowanej do pracowników sektora finansowego. Przesłaniem kampanii jest penalizacja zjawiska insider trading, czyli przeprowadzania transakcji na podstawie informacji poufnych, do których handlujący nie powinien mieć dostępu, przynajmniej w momencie realizacji transakcji.

Zrealizowany klip video przytacza oryginalną scenę z filmu, w której Gekko wypowiada pochwałę chciwości, a następnie uwaga skupia się już na Douglasie, który stwierdza, że chociaż sam film był fikcją, to problem nadużyć finansowych jest jak najbardziej rzeczywisty. Ponieważ materiał trwa jedynie 59 sekund, jego przesłanie jest krótkie: jeśli oferowany interes wygląda zbyt dobrze, aby być realnym, prawdopodobnie nie jest. Tego rodzaju propozycje należy zgłaszać do FBI.

The YouTube ID of 3iQLnpupaUM</a> is invalid.

FBI ma nadzieję, że tak sugestywny przekaz trafi do adresatów. Następnym krokiem kampanii ma być powołanie grupy roboczej, złożonej z agentów oraz przedstawicieli środowiska finansowego, której celem będzie wypracowanie standardów walki z procederem insider trading.

* W rzeczywistości przytaczane zdanie jest jedynie parafrazą wypowiedzi Gordona Gekko w filmie, która w całości brzmiała: „The point is, ladies and gentlemen, greed, for lack of a better word, is good. Greed is right.”Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.