FATF opublikowała aktualizację “40 rekomendacji”

Data: 16 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Po dwuletnim okresie konsultacyjnym, Financial Action Task Force, międzynarodowa organizacja ustanawiająca standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wydała zaktualizowaną wersję swojego sztandarowego dokumentu – „40 Rekomendacji”.

Od poprzedniej „dużej” aktualizacji Rekomendacji minęło już 10 lat, co we współczesnej gospodarce stanowi epokę. Mimo szczytnych założeń, nie udało się nadal globalnie ujednolicić regulacji przeciwdziałających praniu pieniędzy, FATF wypełnia zatem tę lukę, ustanawiając pewne uniwersalne standardy, które powinny być spełnione przez sprawnie działające programy narodowe.

Nowy dokument na powrót stanowi jednolity zbiór rekomendacji, ponieważ zalecenia dotyczące finansowania terroryzmu, do tej pory traktowane jako osobne IX Rekomendacji Specjalnych, zintegrowano ze „zwykłymi” Rekomendacjami, tworząc tym samym zintegrowany dokument przekrojowo omawiający najlepsze praktyki w obu, powiązanych przecież, obszarach. Dla ułatwienia do treści Rekomendacji załączono zestawienie mapujące nowe numery  rekomendacji z obowiązującymi do tej pory.

Do najważniejszych zmian w zaleceniach FATF należą:

  • Oparcie organizacji narodowych zasad walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także towarzyszącego im reżimu prawnego o podejście oparte na ryzyku (Risk-Based Approach). Takie samo podejście powinno być wymagane od instytucji obowiązanych.
  • Rozszerzenie katalogu działań objętych rekomendacjami o finansowanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia , a także wprowadzania do obiegu środków pochodzących z przestępstw podatkowych
  • Zwiększenie zakresu customer due diligence w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, jak również zaleceń dla systemów prawnych w zakresie eliminacji możliwości tworzenia konstrukcji pozwalających na ukrywanie tożsamości rzeczywistych właścicieli / dysponentów osób prawnych lub trustów.
  • Rozszerzenie – w odpowiedzi na pojawiające się od dłuższego czasu sygnały – definicji Politically Exposed Persons również na osoby krajowe. Nadal jednak krajowi i zagraniczni PEP-owie nie stanowią jednej grupy i określone dodatkowe działania względem PEP-ów krajowych są wymagane jedynie w odniesieniu do tych zakwalifikowanych przez instytucję do grupy wysokiego ryzyka.
  • Rozszerzenie zaleceń w zakresie współpracy międzynarodowej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji, wspólnych postępowań wyjaśniających przypadki prania pieniędzy, jak również postępowania ze środkami pochodzącymi z przestępstw (ujawnianie, zamrażanie, konfiskata).
  • Rozszerzenie zakresu zalecanych uprawnień dla jednostek analityki finansowej oraz organów ścigania w celu zwiększenia ich skuteczności w wykrywaniu, badaniu i ściganiu przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.