EBA protestuje przeciwko domenom internetowym .bank oraz .fin

Data: 29 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

European Banking Authority, organ nadzorczy nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej, wyraziła swoje zaniepokojenie planami wprowadzenia domen internetowych .bank oraz .fin.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), instytucja odpowiedzialna za przyznawanie domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz nadzór nad serwerami DNS, przyjęła w czerwcu 2011 roku program wdrożenia do stosowania nowych domen internetowych najwyższego poziomu. Pośród nowych domen znalazły się także końcówki .bank oraz .fin, przeznaczone dla osób i instytucji związanych z sektorem finansowym.

Od połowy stycznia 2012 roku trwa proces wstępnej aplikacji o przydział nowych domen, który potrwa do końca marca. Wszystkie wnioski są dostępne publicznie i po zakończeniu procesu aplikacji możliwe będzie składanie protestów względem przydzielenia określonych domen.

EBA uważa, że ustanowienie tego typu domen zagraża stabilizacji rynku finansowego oraz sprzyja popełnianiu nadużyć. W szczególności, EBA twierdzi, że przydzielenie podmiotowi takiej domeny kreuje wrażenie, że jest on jednostką regulowaną, podlegającą nadzorowi odpowiedniego organu, co niekoniecznie musi być prawdą. Dodatkowo fakt, że domeny te nie są przyporządkowane do żadnego konkretnego kraju sprawia, że potencjalny klient nie wie, czy stojący za nimi podmiot rzeczywiście istnieje i w jakim kraju można zweryfikować jego obecność. Ponadto EBA stoi na stanowisku, że dedykowane domeny finansowe sprzyjają popełnianiu nadużyć, w szczególności bazujących na phishingu.

Plany ICANN dotyczące stworzenia dedykowanej jednostki, która sprawdzałaby zasadność przydzielania oraz sposób wykorzystywania tego typu domen, EBA określiła jako niewystarczające. Nie zaproponowała jednak żadnego alternatywnego rozwiązania problemu, poza apelem do ICANN o wycofanie się z implementacji kwestionowanych domen.Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.