Pompowanie wyników, czyli o nieudanym zakupie HP

Data: 19 grudnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Nadchodzi koniec roku i zamykania ksiąg za rok obrachunkowy 2012, a tym samym sprzyjająca pora dla chyba najbardziej niedocenianego z typów nadużyć, czyli fałszowaniem sprawozdawczości finansowej. Wprawdzie świat co jakiś czas obiegają informacje o kolejnej gigantycznej aferze z „gotowaniem ksiąg” (ang. cooking the books), niemniej jednak nadal w powszechnym odbiorze kreatywna księgowość spychana jest niesłusznie na margines zjawiska. Wprawdzie należy przyznać, że nadużycia księgowe ujawniane są stosunkowo rzadziej niż inne rodzaje przestępstw finansowych, jednakże ich wpływ na firmę, która padła ich ofiarą, jest zazwyczaj druzgocący.

Nie inaczej jest w przypadku, który rozszedł się szerokim echem po mediach w ostatnich tygodniach, czyli o gigantycznym odpisie finansowym (8,8 miliarda dolarów), jaki zmuszony jest zrobić Hewlett Packard w następstwie ujawnienia fałszowania ksiąg rachunkowych przez zakupionego w październiku 2011 r. producenta oprogramowania Autonomy Corporation, za którego HP wyłożyło 11,1 miliarda dolarów. Informacja ta położyła się cieniem na kursie papierów HP, który oscyluje właśnie w okolicach 10-letniego minimum, jako że spółka ogłosiła ostatnio niemal 7 miliardów dolarów straty za IV kwartał (zakończony 31 października).

Czytaj dalej »


Indeks Percepcji Korupcji za 2012 rok

Data: 12 grudnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Równo tydzień temu światło dzienne ujrzała bieżąca edycja dorocznego raportu Transparency International dotyczącego postrzegania zjawiska korupcji na świecie. Od 1995 r. Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index) stał się podstawowym wyznacznikiem stopnia opanowania krajów przez korupcję, mimo że – jak sama jego nazwa wskazuje – obrazuje jedynie społeczne przekonanie, a nie rzeczywistość. Niemniej jednak wiarygodnych danych na temat rzeczywistej skali problemu nie ma i raczej nigdy nie będzie.

W obecna edycji badania zastosowano z lekka zmodyfikowaną metodologię prezentacji wyników. Do roku 2011 TI stosowała skalę 0-10, co powodowało, że dla krajów o porównywalnym wskaźniku należało zagłębiać się w miejsca po przecinku. Od tego roku skala zwiększyła się dziesięciokrotnie, od 0 oznaczającego najniższy poziom korupcji do 100, oznaczającego poziom najwyższy. Zaprzestano również relatywizacji wyników. Teoretycznie ma to ułatwić ich interpretację, ale jak wskazywałem w zeszłorocznym poście, TI jasno stwierdza, iż wysokość indeksu w jednym roku nie powinna być porównywana z jego wysokością w roku poprzednim.

Czytaj dalej »


Strzeż się tych, którzy chcą chronić ciebie

Data: 12 grudnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Rzymski poeta Juvenal pytał się kiedyś „Quis custodiet ipsos custodes?” (w wolnym tłumaczeniu „Kto będzie strzegł strażników?”) i pytanie to nadal jest aktualne. Oczywiście znacznie częściej odnosi się je do organów, które zobowiązane są kontrolować czy obywatele, organizacje i podmioty gospodarcze funkcjonują w granicach prawa. Organy te jednak w lepszym lub gorszym stopniu sobie z samokontrolą radzą, w najczarniejszym scenariuszu patrzą sobie nawzajem na ręce, czekając na wpadkę sąsiada / konkurenta. Ostatnie miesiące pokazują coraz dobitniej, że pojawiła się stosunkowo nowa grupa podmiotów zatroskanych o nasze bezpieczeństwo i utrzymanie zgodności naszych działań z prawem.

Wydaje się, że nadeszła trzecia fala wyłudzania środków pieniężnych pod groźbą niekorzystnego wpływu nie skorzystania z takiej oferty na bezpieczeństwo finansowe, reputacyjne i prawne firmy. Po zmasowanym ataku oszustów rejestrujących domeny internetowe, które w różny sposób kojarzyły się z daną firmą (różne kombinacje nazwy, dodatkowe domeny wysokiego poziomu, często nawet nazwy z tzw. „czeskimi błędami”), a następnie fałszywych „wpisywaczy” do KRS-u oraz podobnych – rzekomo obowiązkowych – rejestrów przedsiębiorców (nieistniejących lub prowadzonych przez te właśnie firmy), w ostatnich dniach dało się zaobserwować nową mutację powyższych schematów – tym razem chodzi o znaki towarowe.

Czytaj dalej »


Rośnie poziom zagrożenia wewnętrznego nadużyciami w firmach

Data: 5 grudnia 2012 | Autor: | 1 komentarz »

Zakończyła się, współorganizowana przez Stowarzyszenie ACFE Polska, II  edycja konferencji poświęconej problematyce nadużyć i korupcji w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest to najprawdopodobniej największe tego typu wydarzenie w naszym kraju, gromadzące po raz kolejny niemal 150 uczestników. Warto przyjrzeć się, jakie wnioski można wyciągnąć z przedstawionych prezentacji oraz kuluarowej wymiany poglądów.

Warto przypomnieć, iż w poprzedniej edycji konferencji motywem, jaki przewijał się najczęściej wśród w prezentacjach zaproszonych gości, była konieczność wspólnego działania nakierowanego na zwalczanie przestępczości gospodarczej. Przez pojęcie „wspólnego” należy rozumieć sojusze wszelkiego rodzaju – począwszy od tych najłatwiejszych, typowo branżowych / sektorowych, poprzez wykraczające poza nie na poziomie krajowym, a następnie międzynarodowym, skończywszy wreszcie na interaktywnej współpracy z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru  sprawiedliwości. Truizm? Być może, ale wystarczy rozejrzeć się dookoła, aby przekonać się, że tego rodzaju współdziałania nadal brakuje i lasowana przez profesjonalistów teza, iż w dziedzinie bezpieczeństwa konkurencji między firmami nie ma, wydaje się nadal pozostawać w sferze życzeniowej.

Czytaj dalej »