Problem 78%, czyli o dziwnym rozwoju badania Euler Hermes

Data: 30 września 2012 | Autor: | komentarze 2 »

Z dużym, bo niemal miesięcznym, opóźnieniem komentuję wyniki badania przeprowadzonego przez Euler Hermes oraz Pracodawców RP dotyczącego oszustw pracowniczych, czy też – jak określili to twórcy badania – anomii pracowniczej. Powiem jednak szczerze, że nie do końca wiem, jak skomentować jego wyniki… Przedstawiona przez badaczy kluczowa cyfra raportu, czyli 78% przedsiębiorstw dotkniętych zjawiskiem nieuczciwości pracowniczej, ma się w mojej opinii nijak do rzeczywistości.

Dlaczego? Przyczyna jest bardzo prosta, wręcz trywialna. Leży ona bezpośrednio w definicji kluczowego pojęcia zastosowanego w raporcie, czyli anomii. Nie ukrywam, że posiłkowałem się wyszukiwarką przy jego wyjaśnieniu, bo ekspertem od socjologii nie jestem. I dowiedziałem się, iż anomia jest stanem, w którym jednostka wobec narzucanych przez społeczeństwo celów czy wartości, które należy realizować, nie ma możliwości zrealizowania tych celów czy uzyskania wartości za pomocą społecznie akceptowanych środków czyli zgodnie z przyjmowanymi w społeczeństwie normami. Tym samym jednostka będąca w stanie anomii nie potrafi ocenić, zgodnie z którymi normami należy działać i jakie wartości internalizować. W mojej ocenie dla tego konkretnego badania oznaczałoby to zatem, że pracownik z powodu braku odpowiednich środków, metod, narzędzi, procedur etc., nie potrafi osiągnąć oczekiwanego od niego celu zdefiniowanego przez firmę i dlatego też ucieka się do oszustwa. Czyli – upraszczając – ludzie kradną, bo nie mają innego wyjścia, aby realizować postawione przed nimi cele i zapewnić sobie uznanie pracodawcy.

Czytaj dalej »