Niewielki biznes, wielkie ryzyko – nadużycia w małych firmach

Data: 14 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Sierpniowy numer czasopisma “Journal of Accountancy” zawiera ciekawy artykuł, opracowany na podstawie tegorocznego światowego badania nadużyć Report to the Nations przygotowanego przez ACFE oraz Forensic and Valuation Services Trend Survey przygotowanego przez AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). Analizuje on zarządzanie ryzykiem nadużyć w małych i średnich firmach, tj. w zatrudniających poniżej 100 pracowników. Już sam jego tytuł stanowi wyraźne ostrzeżenie dla tego segmentu gospodarki – w wolnym tłumaczeniu brzmi on „Niewielki biznes, wielkie ryzyko”.

Autorzy podkreślają, że wyniki obu badań wyraźnie wskazują, że mniejsze firmy zaniedbują podstawowe kontrole antyfraudowe, których implementacja znacząco zmniejszyłaby ich ekspozycję na ryzyko nadużyć i związane z tym straty. Badanie ACFE pokazało, że w implementacji każdego z zaproponowanych w ankiecie mechanizmów kontrolnych wielkie firmy znacząco wyprzedzają swoich mniejszych konkurentów. Przykładowe udziały twierdzących odpowiedzi dla małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw kształtowały się następująco: audyt zewnętrzny: 56%/91%, audyt wewnętrzny 32%/88%, szkolenia antyfraudowe 18%/60%, kodeks postępowania 50%/90%.

Czytaj dalej »


32 miliony łupem pracowników banku

Data: 10 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Opisywane na łamach Fraud IQ przypadki nadużyć gospodarczych rzadko miały swoje polskie odpowiedniki, przynajmniej w kwestii wartości sprzeniewierzonych środków. Tymczasem w dniu dzisiejszym media obiegła wiadomość o wyprowadzeniu z jednego z banków gigantycznej kwoty 32 milionów złotych, czyli ponad 10 milionów dolarów!

O sprawie nie wiemy niestety zbyt dużo, bo wszystkie relacje medialne bazują na informacjach ujawnionych przez policję, a te – jak można się domyślić – są dla dobra śledztwa dawkowane stosunkowo oszczędnie. Ujawniono jednak, że zatrzymano w sprawie już 3 osoby (z czego 2 powędrowały do aresztu), kolejna jest poszukiwana, a niewykluczone są dalsze aresztowania.

Czytaj dalej »


Amber Gold – kolejna godzina zero

Data: 8 sierpnia 2012 | Autor: | 1 komentarz »

W chwili publikacji niniejszego wpisu powinny – zgodnie z deklaracją prezesa Amber Gold – rozpoczynać się wypłaty z „lokat” prowadzonych na rzecz klientów tej instytucji, którzy od kilkunastu dni nie mogą doczekać się zwrotu swoich środków. Czy tak się stanie, rychło się dowiemy…

W zasadzie o Amber Gold napisano już tyle (w odpowiednich proporcjach), co o najsławniejszej płycie Pink Floyd „Dark Side of the Moon”. Stosowna notka ukazała się także na łamach Fraud IQ w momencie, kiedy obserwowaliśmy łabędzi śpiew innej podobnej firmy – Finroyal. Dziś prezes Finroyal ma już postawione zarzuty o prowadzeniu działalności bankowej bez zezwolenia, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności oraz do 5 milionów złotych grzywny. Trwa natomiast śledztwo w sprawie popełnionego przez niego potencjalnego oszustwa.

Czytaj dalej »


Weź udział w World Online Whistleblowing Survey

Data: 1 sierpnia 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Whistleblowing powszechnie nadal nie cieszy się należną temu zjawisku estymą. Mimo, że szereg wielkich afer związanych z nadużyciami (choćby opisywany na łamach Fraud IQ przypadek Olympusa) został ujawniony właśnie dzięki pomocy sygnalistów i we wszelkich badaniach (choćby w Raporcie do Narodów ACFE) właśnie to źródło informacji o nieprawidłowościach nieustannie okupuje najwyższe pozycje w rankingach sposobów wykrywania, to nadal większość whistleblowerów jest traktowanych jak pariasi.

Do tej pory nie było też zakrojonych na szerszą skalę badań nad whistleblowingiem. Tutaj Polska chlubnie wyróżnia się spośród innych krajów, jako że tematyką tą od wielu lat zajmuje się Fundacja Batorego w ramach programu operacyjnego „Przeciw korupcji”. Niemniej jednak badań międzynarodowych do tej pory nie było.

Czytaj dalej »