JP Morgan podejrzany o manipulację rynkiem energii w USA

Data: 8 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Nad bankiem JP Morgan Chase zbierają się coraz czarniejsze chmury. Nadal jest pod obstrzałem z powodu udziału w procederze nieuczciwego kreowania wysokości stóp procentowych, opisywanego niedawno na łamach Fraud IQ. Dodatkowo poniesie gigantyczne straty w wynik operacji lodyńskiego tradera Bruna Iksila, ochrzczonego już „Londyńskim Wielorybem” – początkowe szacunki 2 miliardów dolarów szybko wzrosły do 6, a coraz więcej serwisów podaje jako jeszcze nieoficjalną wartość 9 miliardów dolarów!

Co zatem może jeszcze uderzyć w finansowego giganta? Rynek energetyczny, a raczej jego amerykański regulator – Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Wprawdzie przeciw bankowi nie toczy się jeszcze żadne postępowanie karne, ale za to trwa dochodzenie w sprawie manipulacji przez niego cenami energii w Kalifornii oraz na środkowym zachodzie USA.

Czytaj dalej »


Skutki źle prowadzonych postępowań wyjaśniających

Data: 2 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających podejrzenia lub przypadki łamania prawa wymaga szeregu twardych i miękkich kwalifikacji i umiejętności. Niewłaściwe przeprowadzenie takiego postępowania niesie ze sobą wiele ryzyk, wystarczy wspomnieć jedynie zniszczenie materiału dowodowego, pominięcie istotnych aspektów sprawy, brak możliwości zabezpieczenia / odzyskania utraconych środków, czy wreszcie zlekceważenie sprawy wskutek niedoszacowania związanego z nią ryzyka.

W specyficznych przypadkach może okazać się, że brak należytej staranności w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego staje się przestępstwem samym w sobie. Oczywiście nie dotyczy to ogółu przypadków nieprawidłowości, ale tych wybranych kwestii, które są regulowane przez prawo. Należy do nich na przykład równe traktowanie w zatrudnieniu, o czym w ostatnich dniach boleśnie przekonał się gigant stalowy ArcelorMittal.

Czytaj dalej »


Znowelizowane zalecenia Komitetu Bazylejskiego dot. funkcjonowania audytu wewnętrznego w bankach

Data: 1 lipca 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego wydał 28 czerwca zaktualizowaną wersję jednego ze swoich ważniejszych dokumentów, dotyczącego zaleceń co do organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego w bankach. Od publikacji poprzedniej wersji dokumentu (w grudniu 2001 roku) sporo zmieniło się w środowisku gospodarczym i regulacyjnym, w jakim przychodzi funkcjonować współczesnym bankom, najwyższa zatem pora na odświeżenie zaleceń dotyczących funkcjonowania ich wewnętrznej jednostki nadzorczej.

Oczywiście na łamach Fraud IQ nie będziemy zajmować się całym znowelizowanym dokumentem, a odniesiemy się jedynie do sposobu ujęcia w nim ryzyka nadużyć. Czy w świetle kryzysu finansowego (do którego Komitet bezpośrednio odwołuje się w komunikacie prasowym) i powiązanych z nimi bezpośrednich nadużyć, a w najlepszych przypadkach naginania norm moralnych, Komitet Bazylejski zaleca audytorom i Komitetom Audytu jakieś szczególne kroki do podjęcia względem ryzyka nadużyć?

Czytaj dalej »