Odżywa problem prania pieniędzy przez Bank Watykański

Data: 10 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Gospodarka finansowa państwa watykańskiego od lat nie ma najlepszej prasy, nie ucichły jeszcze echa opisywanego przeze mnie przypadku korupcji w gospodarce własnej Państwa Kościelnego, a już pojawiły się następne poważne zarzuty. Jak podały włoskie media, czterech księży jest oskarżanych przez włoskie władze pod zarzutem prania pieniędzy z wykorzystaniem rachunków prowadzonych przez watykański Instytut Dzieł Religijnych.

Dla przypomnienia – Instytut Dzieł Religijnych (Istituto per le Opere di Religione), popularnie określany jako Bank Watykański, zarządza aktywami instytucji katolickich prowadzących działalność religijną i charytatywną na szczeblu międzynarodowym . Jego szef podlega bezpośrednio kolegium kardynalskiemu, a dalej – papieżowi. Sam IDR, mimo swojego niewątpliwie bankowego charakteru, nie podlega jurysdykcji i nadzorowi innych banków krajowych.

Czytaj dalej »


5 milionów wyłudzonego kredytu czubkiem góry lodowej?

Data: 9 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Krakowska policja poprosiła o pomoc w identyfikacji i ujęciu sprawców jednego z większych wyłudzeń kredytowych w ostatnich latach. Niestety nie znamy zbyt wielu szczegółów przestępstwa, ponieważ śledztwo zostało utajnione.

W połowie stycznia tego roku przestępcy pojawili się w jednym z krakowskich oddziałów nieujawnionego banku. Dysponowali doskonale podrobionymi dokumentami, poświadczającymi fakt rzekomego prowadzenia przez nich kwitnącego biznesu, generującego znaczące dochody. Jak podaje policja, wyjątkowo sprawnie poruszali się gąszczu procedur bankowych, więc istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że albo współpracowali z pracownikiem poszkodowanego banku, albo też mieli już wcześniej do czynienia z bankowością.

Czytaj dalej »


Pracujący bezrobotny urzędnik – to możliwe!

Data: 7 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Sieć NBC podała, że 130 urzędników amerykańskiego Dystryktu Columbia jest obiektem postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez władze w Waszyngtonie. Podejrzewani są oni o pobieranie zasiłków dla bezrobotnych będąc pracownikami urzędów Dystryktu.

Szacowana kwota nienależnie wypłaconych świadczeń w przeciągu 3 ostatnich lat sięga 850 tysięcy dolarów. 90 osób, które nadal pozostają zatrudnione w Dystrykcie, zostały wysłanych na przymusowe urlopy do czasu zakończenia postępowania.

Czytaj dalej »


Strzyżenie stada – oszustwo typu affinity

Data: 7 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Interesujący artykuł ukazał się na internetowych stronach magazynu „The Economist”. Dotyczy on coraz powszechniejszego problemu oszustw popełnianych na osobach z bliskich nam kręgów: znajomych, współpracowników, członków społeczności, stowarzyszeń itd. W języku angielskim zjawisko to jest określane jako „affinity fraud”.

Pojecie „affinity” (tłumaczone na polski jako podobieństwo, stosunek, związek) w biznesie związane jest przede wszystkim z rodzaju programami partnerskimi, rzadziej lojalnościowymi, których stroną jest organizacja non-profit, fundacja, uczelnia itp. Na naszym rynku w szczególności występują karty płatnicze wydawane w tym systemie, których konstrukcja opiera się na przekazywaniu przez bank części środków z prowizji (czasem też z opłaty rocznej) stowarzyszonej z nim jednostce.

Czytaj dalej »


Specyfika samooceny ryzyka nadużyć

Data: 6 lutego 2012 | Autor: | Brak komentarzy »

Skuteczne przeprowadzenie samooceny ryzyka nadużyć jest zadaniem szczególnym w porównaniu do pozostałych typów ryzyka. Jest ono na tyle specyficznym typem, że nawet samooceny ryzyka operacyjnego, którego przecież jest składową, nie adresują go w wystarczającym stopniu.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że w przeciwieństwie do większości ryzyk, z jakimi ma na co dzień do czynienia firma, nadużycia nie są zdarzeniem całkowicie obiektywnym i nie wynikają bezpośrednio z niezależnych od organizacji okoliczności. Oczywiście sprzyjają im błędy, zaniedbania, lekkomyślność itd., ale samodzielnie nie wystarczą one do zaistnienia przypadku nadużycia. Niezbędnym „dodatkiem” do niego jest świadomy, nakierowany na konkretny cel oraz wykorzystujący okazję sprawca.

Czytaj dalej »