Wyniki badania ubytków w handlu detalicznym – niemal 80% to wynik kradzieży

Data: 19 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Amerykański instytut Centre for Retail Research, zajmujący się badaniami zjawisk w sektorze handlu i usług detalicznych, we współpracy z firmą Checkpoint, opublikowały właśnie najnowszą, piątą, edycję swojego badania poświęconego problemowi przestępczości w sektorze handlowym – Global Retail Theft Barometer 2011. Jak na razie dostępne są tylko najważniejsze wyniki, a całość będzie opublikowana już tradycyjnie w czasie późniejszym na stronie internetowej badania.

Badanie zostało przeprowadzone na niemal 1.200 sprzedawcach z 43 krajów. Formy przestępczości ujęto w czterech obszarach: kradzieże popełniane przez klientów, kradzieże popełniane przez pracowników, błędy i pomyłki oraz niedoskonałości procesu dostawy, przy czym na kradzieże przypada niemal 80% całości strat (odpowiednio 43,2$ dla kradzieży popełnianych przez klientów i zorganizowane grupy oraz 35,0% dla kradzieży pracowniczych).

Wyniki badania nie napełniają optymizmem, ponieważ zaobserwowano 6,6% wzrost wskaźnika ubytków, tj. z wartości 1,36% do 1,45% wartości sprzedaży. Wskaźniki te wyglądają co prawda stosunkowo niewinnie (choćby z najczęściej cytowaną wielkością strat z tytułu nadużyć wg ACFE, która zgodnie  z wynikami ostatniego badania wynosi 5% przychodów), ale przemawiają zupełnie inaczej, kiedy spojrzymy na nie przez pryzmat liczb bezwzględnych. Te stosunkowo niewielkie procenty odpowiadają 119 miliardom dolarów strat! Warto także wspomnieć, że niechlubną palmę pierwszeństwa w szybkości wzrostu tego wskaźnika wiedzie Europa, gdzie przyrost ubytków wyniósł 7,8%.

Jeśli chodzi o top 3 rodzin produktów, które najczęściej padają ofiarą nadużyć w handlu detalicznym, to są to: ubrania i dodatki, kosmetyki i produkty apteczne oraz artykuły do samodzielnych napraw (np. drobne części samochodowe, akcesoria remontowe, materiały budowlane).

Badanie monitoruje także koszty zabezpieczeń, które rosły w ostatnich 12 miesiącach nieco wolniej niż straty, tj. o 5,6%, do kwoty ponad 28 miliardów dolarów. Oznacza to jednak, że wydatki na przeciwdziałanie przestępczości w tym sektorze, mierzony ich udziałem w wartości sprzedaży, spada. Warto także zauważyć, że ponad 56% tej kwoty przeznaczono na płace dla pracowników, a 30% na koszty zabezpieczeń technicznych.Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.