Raport PwC “Global Economic Crime Survey” za 2011 rok

Data: 30 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Firma doradcza PricewaterhouseCoopers opublikowała wyniki swojego cyklicznego (przeprowadzane co dwa lata) badania przestępczości gospodarczej “Global Economic Crime Survey 2011”. Zostało ono opracowane na podstawie wskazań niemal 3.900 respondentów z 78 krajów, w tym oczywiście z Polski.

Zgodnie z wynikami badania, 34% firm doświadczyło w minionym roku przypadków nadużyć gospodarczych (jest to wzrost o 13% od ostatniego badania z 2009 r.), a aż 11% nie potrafi powiedzieć, czy takie przypadki miały u nich miejsce! Krajami, w których więcej niż połowa respondentów przyznała, że miała do czynienia z przestępczością gospodarczą, były Kenia, RPA, Wielka Brytania i Nowa Zelandia. Polska lokuje się mniej więcej pośrodku tego zestawienia ze wskaźnikiem wskazań na poziomie 39%.

W skali światowej dominującym typem przestępstw korporacyjnych było sprzeniewierzenie aktywów (72% wskazań, wzrost z 67%), a kolejne miejsca na podium zajęły korupcja oraz manipulacje księgowe (po 24%, spadek odpowiednio z 38% i 27%), a następnie cyberprzestępczość (23%). PwC szczególnie zwraca uwagę na zagrożenia informatyczne, poświęcając mu aż 7 z 36-stronicowego raportu. Fakt ten nie dziwi, jako że w roku 2009 ten typ zagrożenia wskazało jedynie 1% ankietowanych.

W przypadku Polski wyniki badania oparto na odpowiedziach 79 respondentów. Wskazania typów nadużyć kształtują się bardzo podobnie do średniej światowej,a sam ranking typów dla naszego kraju kształtuje się następująco:

  • sprzeniewierzenie aktywów – 61%,
  • cyberprzestępczość – 26%,
  • korupcja – 26%,
  • manipulacje księgowe – 23%,
  • kradzież własności intelektualnej – 23%.

Raport nie zawiera szczegółowych informacji na temat strat ponoszonych w wyniku nadużyć – zaznacza jedynie, że niemal 10% odpowiedzi wskazywało na straty przekraczające 5 milionów dolarów. Dla Polski wskazania przekroczenia tego progu strat były jeszcze wyższe i wyniosły 13%. Poza oczywistymi finansowymi następstwami nadużycia, respondenci wskazywali także na negatywne oddziaływanie takich przypadków na morale pracowników (28% wskazań na świecie i 36% w Polsce), zagrożenia reputacyjne (po 19%) oraz wpływ na relacje biznesowe (19% na świecie oraz 16% w Polsce).

W odniesieniu do sprawców nadużyć, dominują przestępstwa wewnętrzne – 56% przypadków nadużyć zostało popełnionych przez pracowników, zaś 40% przez osoby z zewnątrz (należy założyć, że dla brakujących 4% nie udało się ustalić sprawcy) . Co ciekawe, dla Polski proporcje te są niemal dokładnie odwrotne – sprawców wewnętrznych wskazało 42% respondentów, zaś zewnętrznych – 58%.

Najbardziej szokujące wyniki przynoszą jednak odpowiedzi ankietowanych dotyczące ocen i analiz ryzyka nadużyć. 28% respondentów przyznało, że takich analiz nie prowadzi w ogóle, natomiast 21% nie potrafiło powiedzieć, czy ich organizacja przeprowadza takie ćwiczenia. Można zatem śmiało założyć, iż niemal połowa firm nie prowadzi w ogóle analiz ryzyka nadużyć! Niestety przedstawione polskie wyniki badania nie zawierają danych o tej sekcji raportu. Obawiam się jednak poważnie, że dane procentowe dla naszego kraju w tej części byłyby jeszcze gorsze…

Oprócz raportu globalnego, PwC wydało także 21 raportów krajowych, niestety Polska nie znalazła się na tej liście. Niemniej jednak polski oddział firmy przygotował prezentację, zawierającą najważniejsze informacje nt. badania rodzimych przedsiębiorców. Raport globalny oraz raporty krajowe dostępny jest na stronach PwC Global, zaś skrótowy opis wyników krajowych można pobrać ze stron polskiego oddziału firmy.

[thumb]https://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/economic-crime-survey-2011.jhtml[/thumb]Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.