Wyniki kolejnego badania nt. zachowań etycznych i whistleblowingu

Data: 12 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Firma prawnicza Labaton Sucharow LLP opublikowała dziś wyniki swojego badania „Ethics & Action Survey”. Niestety jest to kolejne badanie poświęcone wyłącznie rynkowi amerykańskiemu, ale tradycyjnie warto przyjrzeć się jego wynikom.

Badanie przynosi ciekawe obserwacje. 78% respondentów twierdziło, że ujawniłoby nadużycie w swoim miejscu pracy, o ile byłoby to anonimowe, gwarantowało anonimowość i było poparte gratyfikacją finansową. Co ciekawe, jednocześnie 68% respondentów nie miało pojęcia o programie whistleblowingu ustanowionym zapisami Dodd-Frank Act, o którym już pisałem. Szczególnie istotną informacją jest to, że ponad trzy czwarte (34%) respondentów twierdziło, że wie o nadużyciach, jakie dzieją się w ich miejscu pracy!

Więcej o wynikach badania Labaton Sucharow można znaleźć w dokumencie podsumowującym wyniki badania.


Wal-Mart rozpoczyna postępowanie wyjaśniające ws. potencjalnej korupcji

Data: 12 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Jak podaje New York Times, Wal-Mart, gigant handlu detalicznego, rozpoczął właśnie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające potencjalne przypadki pogwałcenia zapisów US Foreign Corrupt Practices Act.

Wal-Mart ujawnił, że postępowanie zostało wszczęte na podstawie informacji z „pewnych źródeł” i dotyczyć będzie obszaru koncesji, zezwoleń i licencji. Nie ujawniono natomiast, w jakim kraju bądź krajach będą toczyły się działania, stwierdzono jedynie, że w ramach postępowania zostaną dokładnie przejrzane procedury antykorupcyjne we wszystkich krajach, w jakich działa Wal-Mart (zgodnie ze stroną internetową firmy, posiada ona ponad 9.800 sklepów w 28 krajach). Nie podano nawet wprost, czy rzeczywiście ujawniono lub podejrzewa się przypadki korupcyjne.

Czytaj dalej »


Refleksje nad raportem NIK o działalności GIIF w latach 2008-2010

Data: 11 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W ostatnim tygodniu przez krajowe media przetoczyła się fala hiobowych doniesień na temat niewydolności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Bezpośrednią przyczynę tej sytuacji stanowi pierwszy paragraf raportu Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonej kontroli działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, rządowego organu powołanego do przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy w Polsce i współpracy w tym zakresie z równorzędnymi organami innych państw (jest to tzw. jednostka analityki finansowej – Financial Intelligence Unit).

NIK stwierdziła, iż stwierdzone nieprawidłowości „niosą ryzyko osłabienia prewencyjnej funkcji GIIF i mogą prowadzić do nieszczelności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu„. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że dziennikarze przeczytali jedynie podsumowanie raportu, a może nawet nie, zadowalając się notatką prasową na stronach NIK. Rzeczywiście, raport NIK w mojej opinii miażdży zakres i sposób realizacji zadań przez GIIF, którego przedstawiciele nie potrafią przedstawić nawet sensownych usprawiedliwień zaistniałego stanu rzeczy (dlaczego tak sądzę, nieco niżej). Z drugiej jednak strony autorzy raportu niesłusznie zakładają, iż to wyłącznie działania GIIF tworzą system obrony przed praniem pieniędzy w Polsce (jak głosi uzasadnienie kontroli w raporcie).

Czytaj dalej »


Kilka liczb ze świata nadużyć w 2011 roku

Data: 10 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Przy Uniwersytecie Stanford funkcjonuje ciekawe centrum naukowe, poświęcone badaniom nad przeciwdziałaniem przestępczości finansowej – The Research Center on the Prevention of Financial Fraud. Jego partnerem jest Fundacja Edukacji Inwestorskiej prowadzona przez Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), organizację regulującą rynek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Centrum opublikowało ostatnio ciekawe zestawienie – mianowicie przeanalizowano i wybrano najciekawsze fakty, liczby i statystyki z raportów i opracowań na temat nadużyć, opublikowanych w 2011 roku. Pozwolę sobie zacytować kilka, moim zdaniem, najbardziej symptomatycznych. Oczywiście należy pamiętać, że większość (aczkolwiek nie wszystkie) z cytowanych przez Centrum badań zostało przeprowadzonych jedynie w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj dalej »


Bank HSBC ukarany za oszukańcze doradztwo inwestycyjne starszym osobom

Data: 9 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Brytyjski regulator, Financial Services Authority, nałożył właśnie karę w wysokości 10,5 miliona funtów na bank HSBC za działania jego spółki córki – NHFA. Dodatkowo, nad HSBC wisi groźba zapłacenia kolejnych 29,3 miliona funtów jako rekompensaty dla osób poszkodowanych. Sama wysokość kary jest historyczna – najwyższa w dotychczasowej historii instytucji finansowych operujących na rynku detalicznym i piąta co do wysokości w ogóle na brytyjskim rynku finansowym.

O co chodziło? Spółka NHFA, przejęta przez HSBC w 2005 roku, oferowała osobom w podeszłym wieku instrumenty inwestycyjne, które miały generować dochody pozwalające na pokrycie kosztów całorocznej opieki. Horyzont czasowy takiej inwestycji był obliczony na minimum 5 lat. Problem w tym, że NHFA sprzedawała te instrumenty osobom, których szacowany czas życia nie przekraczał długości okresu inwestycji, nie miały zatem one szansy skorzystać z generowanych przez nią dochodów. Za zerwanie inwestycji przed terminem naliczane były wysokie kary. Dodatkowo stwierdzono, że mimo deklaracji, w wielu wypadkach generowany dochód nie był wystarczający do pokrycia kosztów opieki.

Czytaj dalej »