Najwyższa cena za whistleblowing?

Data: 4 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Whistleblowing jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi wykrywania nadużyć. Trzeba jednak pamiętać, iż w wielu przypadków obraca się przeciwko samym ujawniającym. Szeroko znane są wypadki mobbingu whistleblowerów, pozbawiania ich realnych obowiązków zawodowych, ostracyzmu, zwalniania z pracy itp. Historia odnotowała też przypadki morderstw popełnianych na whistleblowerach oraz ich tajemniczych zgonów. Do grona tych ostatnich dołączył niedawno przypadek Tracy Lawrence.

Pani Lawrence została znaleziona martwa w dniu, w którym miała stawić się na rozprawę sądową, na której miała złożyć zeznania w sprawie potwierdzania przez nią – jako notariusza – rzekomego składania podpisów w jej obecności. Policja nie potwierdziła jeszcze zabójstwa, ale wykluczyła samobójstwo. W końcu listopada 2011 roku Lawrence przyznała się ona do świadomego poświadczenia autentyczności ponad 25 tysięcy dokumentów, o których wiedziała, że są fałszywe.

Czytaj dalej »


Australia zaostrza walkę z nadużyciami

Data: 1 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Prawo australijskie jest stosunkowo dobrze rozwinięte pod kątem adresowania zagrożeń związanych z nadużyciami. Mimo to, Australijczycy nie spoczywają na laurach i zamierzają wprowadzać dalsze usprawnienia. Mają zresztą ku temu dobrą okazję. Na czerwiec 2012 r. OECD zaplanowało przegląd australijskiej implementacji konwencji antykorupcyjnej (OECD Convention Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), zaś na rok 2013 przewidziany jest przegląd wzajemny reprezentantów Financial Action Task Force, związany z implementacją w Australii rekomendacji FATF dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Australijskie władze postanowiły zatem wyjść na przeciw spodziewanym przeglądom i podjęły dwie duże inicjatywy.

Po pierwsze, na początku listopada AUSTRAC, australijski odpowiednik naszego rodzimego GIIF, opublikował wyniki zakończonego właśnie pierwszej Narodowej Oceny Zagrożeń, związanej z ryzykiem prania pieniędzy. AUSTRAC zgromadził infromacje z wielu lokalnych organów, w zakresie zadań których mieści się przeciwdziałanie praniu pieniędzy, klasyfikując je pod względem kanałów przepływu środków. Pod uwagę wzięto m.in system bankowy, instytucje zajmujące się przekazami pieniężnymi, systemy płatności elektronicznych, sektor hazardowy, handel wysokocennymi dobrami, sektor inwestycyjny, handel zagraniczny itp. W analizie wykorzystano faktyczne studia przypadków z ostatnich lat, w stosunku do których weryfikowano w szczególności sprawność będących aktualnie w mocy regulacji prawnych, mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Cała analiza ma także dostarczyć wsadu do tworzonych obecnie propozycji zmian legislacyjnych.

Czytaj dalej »


Indeks percepcji korupcji za 2011 rok

Data: 1 grudnia 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W dniu dzisiejszym Transparency International opublikowało wyniki corocznego badania postrzegania percepcji korupcji (Corruption Perceptions Index) za rok 2011. Wyniki zostały opracowane na podstawie 17 odrębnych badań z tego obszaru. Indeks obejmuje 183 kraje, które klasyfikowane są wg skali od 0 (najwyższy poziom korupcji) do 10 (praktyczny brak korupcji). Warto pamiętać o tym, że indeks ten opisuje postrzeganie problemu w sektorze publicznym. Szczegółowe wyniki CPI 2011 są dostępne w serwisie tematycznym TI.

[thumb]https://cpi.transparency.org/cpi2011/[/thumb]

Czytaj dalej »