Skutki lekceważenia sekcji 404 ustawy Sarbanes-Oxley, czyli przypadek Koss Corporation

Data: 28 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W zalewie nieprawidłowości związanych z działalnością instytucji finansowych nikną nieco inne spektakularne przypadki nadużyć. Warto jednak zajrzeć także za tę fasadę, bo tam kryją się naprawdę ciekawe przypadki.

Od końca października w Stanach Zjednoczonych trwa proces przeciwko firmie KOSS, rodzimemu producentowi elektroniki użytkowej, szeroko znanemu dzięki swoim znakomitym słuchawkom. Firma ta padła ofiarą oszustwa księgowego na wielką skalę, którego bezpośrednim powodem były słabości i ewidentne błędu systemu kontroli wewnętrznej z jednej strony, a z drugiej możliwość obejścia istniejących kontroli przez osobę na odpowiednio wysokim stanowisku (tzw. management override of internal controls)

Czytaj dalej »


Charakterystyka przypadków badanych przez SEC, związanych z kryzysem finansowym

Data: 27 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Amerykańska Securities & Exchange Commission stwierdziła najwyraźniej, że informacje na temat podjętych przez nią działań wobec sprawców przestępstw finansowych (oraz efektów tych działań) będą miały działanie odstraszające kolejnych potencjalnych oszustów. Od mniej więcej miesiąca zaczęła bowiem publikować w internecie statystyki efektów swoich działań przeciwko nadzorowanym podmiotom i ich reprezentantom.

Co prawda, zakres informacji umieszczanych na stronach SEC jest ograniczony jedynie do przypadków, które w opinii SEC były powiązane (tj. przyczyniły się do lub wykorzystały) z kryzysem finansowym, ale i ograniczona w ten sposób lista jest bardzo ciekawa. Znajdują się na niej bowiem nie tylko skrócone opisy badanych przez SEC przypadków, ale także odnośniki do szerszych ich opisów, zwierających stosunkowo szczegółowe informacje. Znajdują się tam również odnośniki do oficjalnych materiałów SEC, wykorzystywanych w postępowaniach.

Czytaj dalej »


Nowe dobre praktyki zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach wg. Komitetu Bazylejskiego

Data: 24 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

W czerwcu tego roku Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował uaktualnioną wersję opracowania „Zasady prawidłowego zarządzania ryzykiem operacyjnym” (poprzednia wersja pochodziła z lutego 2003 roku). Należy z zadowoleniem stwierdzić, iż Komitet wyciągnął właściwe wnioski z incydentów jakie miały miejsce na rynkach finansowych w ostatnich latach, przez co obecne „Zasady” w znacznie większym stopniu przystają do dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć w bankach.

Oczywiście, siłą rzeczy tak generalne opracowanie nie dostarczy nam szczegółowych wytycznych, ani do zarządzania ryzykiem nadużyć, ani też żadnym innym typem ryzyka operacyjnego. Należy jednak podkreślić, że kolejna edycja „Zasad” kładzie duży nacisk na dobre praktyki zarządzania ryzykiem, które stanowią skuteczne remedium na przypadki nadużyć w działalności banków.

Czytaj dalej »


Wyrok skazujący w pierwszej sprawie na mocy UK Bribery Act

Data: 24 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

18 listopada wydano pierwszy wyrok skazujący na mocy funkcjonującego od lipca tego roku UK Bribery Act. Oskarżony urzędnik został skazany na 3 lata pozbawienia wolności za złamanie zapisów Bribery Act oraz na 6 lat za nieprawidłowości w działaniu urzędnika publicznego (oba wyroki będą odbywane równolegle).

Biorąc pod uwagę maksymalny wymiar kary w ramach UKBA (10 lat) i relatywnie niewielką wartość łapówki, wyrok należy uznać za surowy. Z drugiej jednak strony nie mógł być inny, ponieważ stanowił swego rodzaju punkt otwarcia…

Charakter samego oskarżenia nie był spektakularny, ale jednocześnie doskonale wpisuje się w zasadę „zero tolerancji dla nadużyć”. Sprawa dotyczyła urzędnika magistratu podlondyńskiego miasteczka Ilford, który w zamian za gratyfikację w wysokości 500 funtów obiecał usunąć informację o wykroczeniu drogowym z bazy danych o wykroczeniach. Miało to miejsce 1 sierpnia, a już 4 sierpnia urzędnik został aresztowany i osadzony w areszcie. Sukces brytyjskich sił porządkowych umniejsza nieco fakt, iż cała sprawa wyszła na jaw dzięki dziennikarzom bulwarówki „The Sun”, którzy sfilmowali ukrytą kamerą moment, w którym urzędnik akceptuje wysokość proponowanej łapówki.

Nieodparcie nasuwa mi się jedynie pytanie, czy brytyjski wymiar sprawiedliwości rzeczywiście przypadkowo wyznaczył relatywnie prostą sprawę jako pierwszą do rozpatrzenia w ramach UKBA. Oczywiście ważne jest jednoznacznie uwidocznienie, iż wszystkie przestępstwa korupcyjne, bez względu na ich skalę, będą ścigane w ramach nowej legislacji i ta sprawa doskonale to obrazuje. Z drugiej jednak strony, zapowiada się łatwe zwycięstwo prokuratury, które nie zrobi takiego wrażenia na opinii publicznej, jak skuteczne skazanie sprawcy przestępstwa korupcyjnego znacznie większego kalibru.


Reaktywacja serwisu – dużo nowości

Data: 24 listopada 2011 | Autor: | Brak komentarzy »

Szanowni Czytelnicy,

W równy rok od daty ostatniego wpisu w serwisie Fraud IQ, strona zostaje reaktywowana! Jedocześnie zamierzam wprowadzić na niej szereg zmian, które pozwolą zarówno mi ogarnąć czasowo jej aktualizację, jak i – mam nadzieję – dostarczą ciekawszych treści Czytelnikom.

Do najważniejszych zmian zaliczam:

  • zmiana charakteru wpisów – pełnowymiarowe notki będą rzadsze, ale będą przeplatane innymi rzeczami ze światka nadużyć – komentarzami, ciekawymi linkami do tekstów z zakresu mojego zainteresowania, odnośnikami do innych serwisów, w których zdarza mi się coś opublikować, recenzjami książek itp.;
  • motto serwisu – jak pokaże większość wpisów (aczkolwiek mam nadzieję, że ich ilość będzie spadać śladem zmian branżowych), zarządzanie ryzykiem nadużyć ma cały czas charakter głównie reaktywny. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze działania post factum nie zastąpią aktywnej prewencji i detekcji. Mam nadzieję, że publikowane tu informacje przyczynią się do upowszechnienia tego poglądu;
  • zmiana designu serwisu – wydaje mi się, że jest dużo bardziej przejrzysta i czytelna, a dodatkowo dostosowana do monitorów szerokoekranowych, które dominują na rynku;
  • zmiana adresu serwisu – na zbieżną z jego nazwą, czyli www.FraudIQ.eu – poprzedni adres www.fradud.info.pl będzie funkcjonował jeszcze przez 6 miesięcy, co pozwoli Wam zaktualizować swoje Ulubione, a wyszukiwarkom zindeksować archiwalną zawartość serwisu;
  • możliwość śledzenia informacji o nowych wpisach (poza dotychczasowymi sposobami – samą stroną i kanałem RSS) także przez mój profil na Facebooku oraz kanał FraudIQ na Twitterze).

Same ostatnie tygodnie przyniosły nam tyle informacji, że można by wypełnić nimi średniej grubości książkę (zachowując określony poziom ogólności). Zapraszam zatem do lektury nowego Fraud IQ!