ACFE 2010 Report już jest!

Data: 7 czerwca 2010 | Autor: | Brak komentarzy »

Na stronach Association of Certified Fraud Examiners pojawiła się już tegoroczna edycja raportu dotyczącego sytuacji w światku nadużyć korporacyjnych (2010 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse). Co ciekawe, od edycji 2010 raport ma charakter międzynarodowy – wcześniej ograniczał się tylko do obszaru USA. Raport publikowany jest co dwa lata i opiera się na szczegółowych ankietach wypełnianych przez posiadaczy tytułu Certified Fraud Examiner.

W zasadzie można powiedzieć, że jest lepiej. Tak przynajmniej można wnioskować po dwóch kluczowych wskaźnikach prezentowanych w każdym raporcie, tj.:

  • wartości strat powodowanych przez nadużycia jako procencie rocznych przychodów firmy – dla 2010 to 5%, podczas gdy w Raporcie 2008 było to 7%;
  • wartości strat dla pojedynczego wykrytego przypadku nadużycia (mierzonego medianą) – dla 2010 to 160.000 USD, zaś dwa lata wcześniej było to 175.000 USD.

Myślę jednak, że liczb tych nie można już odczytywać w sposób ciągły, jak miało to miejsce przy wszystkich poprzednich Raportach. Rozszerzenie ankiet na cały świat z pewnością miało ogromny wpływ na strukturę i wartości opisywanych przypadków nadużyć. Charakterystyczne jest choćby to, że w roku 2008 jako najpowszechniejsze przypadki nadużyć raportowano korupcję oraz fałszowanie wydatków pracowniczych, podczas gdy w roku 2010 królują różne formy sprzeniewierzania aktywów. Czy świat przestępstw gospodarczych aż tak stanął na głowie? Nie sądzę.

Istotne jest to, że w obszarze sposobów, w jakie odkrywane są nadużycia, konsekwentnie (od 2002 roku, tj. od drugiej edycji Raportu) króluje informacja przekazana przez osobę, która w ten czy inny sposób dowiedziała się o nadużyciu lub była jego świadkiem. Potwierdza się zatem, że idea whistleblowingu ma sens!

Liderem branż, w których występuje najwięcej przypadków nadużyć pozostaje bankowość i usługi finansowe.

Całość Raportu jest dostępna tutaj. Polecam chociaż pobieżne jego przejrzenie.Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.