Ewolucja trójkąta nadużyć, czyli “greed is good”

Data: 25 maja 2010 | Autor: | komentarze 2 »

W nawiązaniu do wpisu o trójkącie nadużyć, chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że z biegiem lat, jakie upłynęły od publikacji teorii Cresseya, świat podlegał ciągłej transformacji, czego wynikiem była zmiana w jednym z boków trójkąta – PRESJI. Mając na co dzień do czynienia z nadużyciami, zauważyłem ze smutkiem, że presja w rozumieniu Cresseya coraz częściej ustępuje zwykłej chciwości, a motywatorem do popełniania nadużyć nie są poważne problemy osobiste, ale zwykłe pragnienie posiadania więcej…

Dobrym komentarzem do tej myśli jest książka Geoffreya Millera Teoria szpanu. Autor stawia w niej tezę, że w coraz mniejszym stopniu nasza chęć posiadania wynika z zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  czy też prostej przyjemności posiadania. Ich miejsce zajmuje potrzeba szpanu – zrobienia wrażenia na innych ludziach, pokazania światu, że jestem lepszy, wyjątkowy, szczególny. Jako psycholog ewolucyjny, autor udowadnia w niej, że to pragnienie to wykształcało się w nas przez lata i uformowało się jako jedna z podstawowych potrzeb społecznych człowieka.

Czy wpadnięcie w kołowrót konsumpcji stanowi presję do popełniania nadużyć? Moim zdaniem tak.


komentarze 2 do wpisu: “Ewolucja trójkąta nadużyć, czyli “greed is good””

  1. 1 Piotr  dnia 29 maja 2010 r. o 14:08:

    Warto wspomnieć, że czasem mówi się też o diamencie nadużyć, dodając do trójkąta Cresseya jego symetryczne odbicie. Powstały w ten sposób nowy wierzchołek określają wyobcowaniem, alienacją, tj. niemożnością podzielenia się problemem na łonie rodziny, wśród przyjaciół, czy w firmie.

  2. 2 Mikolaj Rutkowski  dnia 1 czerwca 2010 r. o 15:43:

    W zasadzie Cressey mówił już o tym aspekcie – podkreślał, że problem musi być “non-shareable” (niepodzielny, nieprzerzucalny?). Niemniej jednak, rzeczywiście ten aspekt nie jest zbytnio eksponowany, a z pewnością stanowi ważny element procesu decyzyjnego prowadzącego do decyzji “Tak, zrobię to!”.


Skomentuj wpis

Musisz być zalogowany/a, żeby zamieszczać komentarze.